Нээлттэй ажлын байр

аюулгүй байдлын ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

​Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлого, журам боловсруулах

Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ ШИЙДЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бодлого, журамд нийцүүлэн програм хангамжийн шинэчлэлт, өөрчлөлт, нэвтрүүлэлт, туршилт, хөгжүүлэлтийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бизнес болон техникийн газар, хэлтсүүдийн холбож, төслийг удирдан зохион байгуулах, банкны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх дэвшилтэт технологи бүхий цахим бүтээгдэхүүний судалгааг хийх.

Дэлгэрэнгүй
АККРЕДИТИВ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА.

Төрийн банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй экспорт болон импортын аккредитивыг олон улс болон төрийн банкинд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврын дагуу гаргах, аккредитив гаргахтай холбоотой ажилбаруудыг хариуцсан ажиллах, банкны гадаад худалдааны санхүүжилт болон аккредитивын бүтээгдэхүүнийг олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэх, холбогдох судалгаа шинжилгээг хийнэ.

Дэлгэрэнгүй
БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛОН ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Удирдлагын шууд удирдлагад ажиллаж, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн ажлууд болон хурал, уулзалт зохион байгуулах, холбогдох протокол хөтлөн баримтжуулах, удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд банкны газар, хэлтсүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллах, банкны дүрэм, журам, зааврын хүрээнд харилцагч нарын найдвартай харилцааг бий болгоход ажлын байрны гол зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ДИЛЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Батлагдсан лимитийн хүрээнд гадаад валютын арилжаа хийж, хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх, системийн хэмжээний валютын позицийг хангах, АПУХорооны хурлыг зохион байгуулах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ДИЛЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Батлагдсан лимитийн хүрээнд гадаад валютын арилжаа хийж, хүүгийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх, системийн хэмжээний валютын позицийг хангах, АПУХорооны хурлыг зохион байгуулах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
СҮЛЖЭЭНИЙ ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Дотоод болон гадаад сүлжээний орчинг бүрдүүлэх, сүлжээний тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гэмтэл саатлыг арилгах, сүлжээний тоног төхөөрөмж, онлайн цэгүүдийн мэдээллийг програмд тогтмол шинэчлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАН ШАЛГАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, Төрийн банк, Монголбанкны тушаал, журам, заавар болон банкны удирдлагаас явуулж буй бодлогын хэрэгжилтийг хянах, шалгах, зөрчил дутагдлыг илрүүлэх, арилгах, ололтыг дэмжих, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх замаар дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгон ажиллах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
КАРТЫН ТӨВД КАРТЫН ЗАХИАЛГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Төлбөрийн картыг харилцагчид хүргэх түгээх, картын захиалгыг програмын түвшинд хүлээн авах, салбар, тооцооны төвүүдэд хэвлэгдсэн картыг хуваарилах, карт хэвлэлтийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг бүрэн ханган ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК