ЭСКРОУ БУЮУ ДУНДЫН ДАНСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Харилцагч та үл хөдлөх хөрөнгө болон үнэ бүхий зүйлсийг худалдах, худалдан авах үед өмчлөх эрхээ шилжүүлэх болон бусад аливаа бизнесийн хэлцэлтэйг холбоотойгоор үүсэх эрсдэлээс хамгаалж Эскроу буюу Дундын дансанд мөнгөө байршуулаарай. Дундын дансыг нээх үед талууд гэрээндээ зарлага гаргах нөхцөл, хугацаа зэргийг урьдчилан тохирч болох бөгөөд байршуулсан төлбөрийг хэсэгчилж зарлагадах, тодорхой хугацааны дараа хамтдаа ирж эсвэл нөгөө тал дангаараа ирж авах аль нөхцөлөөр байршуулахыг таны хүсэлтээр гэрээнд тусган оруулна.

Дундын дансны үйлчилгээг хэзээ ашиглах вэ?

  • Орон сууц худалдах, худалдан авах
  • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах
  • Бараа худалдах, худалдан авах
  • Ажил үйлчилгээ үзүүлсний хөлсийг урьдчилан байршуулж гүйцэтгэл хангагдсаны дараа буцаан авах

Дундын дансны онцлог:

  • Бизнесийн харилцааг хөгжvvлдэг
  • 2 талын бизнесийн итгэлцлийг баталгаажуулдаг
  • Эрсдэлгүй бөгөөд харьцангуй зардал багатай
  • Зөвхөн гэрээнд заасан нөхцөлөөр данс нээсэн салбараас зарлага гаргах тул найдвартай
  • Эскроу дансанд гэрээний нөхцөл биелсэн, эсвэл 2 талын байгуулсан гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд уг дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийж, төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа явуулах боломжтой.
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК