Нээлттэй ажлын байр

БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАНКИНД САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАНКИНД САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ЖОЛООЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛИЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ БАЙНА

Банкны эрхэлж буй үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нэгэнт бий болсон эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд бууруулан шийдвэрлэхэд хууль, эрх зүйн талаас авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны ажлын байр,хариуцсан талбайд цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, орчны цэвэр цэмцгэр байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
ГАДААД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Төрийн банкны гадаад харилцааг өргөжүүлэх, гадаад зах зээлд нэвтрэх, банкны дипломат харилцааг сайжруулах, банкыг гадаад зах зээлд сурталчилах зэрэг үндсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах мэргэжлийн аман болон бичгэн орчуулгыг хийж гүйцэтгэх, банкны гадаад харилцааг шинэ түвшинд авчирах.

Дэлгэрэнгүй
УВС САЛБАРТ ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулаж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг шинээр хөгжүүлэх, түүнийг нэвтрүүлэх сургалт хийх, гарын авлага зааварчилгаагаар хангах, технологийн оновчтой шийдэл гаргах техникийн үйлчилгээг хийх, банкинд хэрэглэж байгаа програм хангамжуудыг сайжруулан хөгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйл, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайд, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны даргын 2012 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 434/113/167 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг үндэслэн “Төрийн банк”-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус НЭГ гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор барилга угсралт, барилгын их болон урсгал засварыг барилгын норм дүрмийн дагуу явуулахад шаардлагатай бэлтгэл ажлыг төлөвлөх хэрэгжүүлэх, барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх, төсөв хийх, гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон төсөв хянах, ажлын зураг гаргахад холбогдох бичиг баримт боловсруулах ажлыг зөв шуурхай зохион байгуулан ажиллахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК