Нээлттэй ажлын байр

ТӨРИЙН БАНКНЫ ДАРХАН-УУЛ САЛБАРТ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулаж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛ ХАРИУЦСАН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төрийн банкны байгууллагын банкинд чанартай зээлийн багц бүрдүүлэх, зээлийн багцын өсөлтийг тогтвортой хангах, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих замаар эрсдэлийг бага байлгахад чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКИНД ХАМГААЛАЛТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ ХАМГААЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах зорилтын дор болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бэлэн байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ХЯНАН ШАЛГАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, Төрийн банк, Монголбанкны тушаал, журам, заавар болон банкны удирдлагаас явуулж буй бодлогын хэрэгжилтийг хянах, шалгах, зөрчил дутагдлыг илрүүлэх, арилгах, ололтыг дэмжих, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх замаар дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг шинээр хөгжүүлэх, түүнийг нэвтрүүлэх, сургалт , гарын авлага зааварчилгаагаар хангахад оролцох,технологийн оновчтой шийдэл гаргах, банкинд хэрэглэж байгаа програм хангамжуудыг сайжруулан хөгжүүлэх, тэдгээрийн найдвартай ажиллагаа, програмын нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, шинэ техник технологийн талаар судлан санал гаргах.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ БАЯНХОНГОР САЛБАРТ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулаж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ БУЛГАН САЛБАРТ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулаж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ТӨСӨЛ СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл технологийн бодлогын хүрээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хөгжүүлэх, системийн боломжийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүдболонмодулиудыгнэвтрүүлэх, картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ СИСТЕМИЙН ОПЕРАТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны үндсэн бүртгэлийн систем болон дэд системүүд, өгөгдөлийн сангуудын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаанд тасралтгүй хяналт тавин ажиллах, системүүдийн хуваарьт ажилбаруудыг гүйцэтгэх.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ МАРКЕТИНГ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Маркетингийн чиглэлийн бүхий л судалгаа шинжилгээ, дүгнэлтийг хийж, судалгаа мэдээллээр хангах, хийгдсэн мэдээлэл, судалгаан дээр үндэслэн маркетингийн бодлоготой холбоотой санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК