Нээлттэй ажлын байр

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ЭМЧ

Ажилтнуудын эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчинд ажиллах нөхцөлийг хангах

Дэлгэрэнгүй
САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хариуцсан салбар, тооцооны төвийн үйлчилгээний чанар, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг ханган нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, салбар нэгжийн бизнес төлөвлөгөөг гаргаж, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтойгоор тогтоон, өндөр үр ашигтай ажиллуулахад чиглэсэн идэвхжүүлэлт, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ ХАМГААЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Бэлэн мөнгө тээвэрлэх ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бэлэн байдлыг хангах.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛЧЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТООЦООНЫ ТӨВД ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ

Банкны зорилгод нийцүүлэн зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх үүднээс салбар, тооцооны төвийн бизнесийн үйл ажиллагааг өдөр тутам хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, заавар журам, удирдлагаар хангаж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ТӨЛБӨР ТООЦОО, БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт /СТОУС/ болон Төрийн банкны НББ-ийн бодлогын баримт бичиг, Санхүүгийн бүртгэл хөтлөх зааврын дагуу Төрийн банкны аж ахуйн тооцооны бүртгэл хөтлөх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомж, бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, ажил үүрэгт хяналт тавих, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэн өдөр тутам зааварчилгаагаар хангаж ажиллах.

Дэлгэрэнгүй
ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өөрийн хариуцаж буй зээлийн бүтээгдэхүүний хүрээнд журам, зааврыг боловсруулах, хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, багцийн удирдлагаар хангах, бизнес нэгж, газар, хэлтэс, салбар, тооцооны төвүүдийг бүтээгдхүүний журам, заавар, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах, холбогдох саналыг хүлээн авч судалгаа хийн шийдвэр гаргуулах

Дэлгэрэнгүй
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН

Зээл болон бусад активт барьцаалж буй барьцаа хөрөнгийн бодит үнэлгээг тогтоох замаар эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗРЫН ПРОЦЕССИНГИЙН ХЭЛТЭСТ СИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл технологийн бодлогын хүрээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хөгжүүлэх, системийн боломжийг нээн илрүүлэх, системүүдийн уялдаа холбоог бий болгох, шинэ системүүдболонмодулиудыгнэвтрүүлэх, картын процессингийн системийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны стратеги, бодлогын зорилтыг хангах зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, бүрдүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК