Нээлттэй ажлын байр

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР

Сервер, системүүдийн аюулгүй байдлыг хангах, домэйн контроллер, и-мэйл системүүдийн удирдлага, найдвартай ажиллагааг ханган холбогдох шинэ технологийг судлан нэвтрүүлж ажиллах.

Дэлгэрэнгүй
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖИЛ, СУДАЛГААНЫ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙН АЖИЛТАН

Харилцагчийн Мэдээллийн Төвийн өдөр тутмын хэвийн, тогтмол үйл ажиллагааг хангах, харилцагчдыг банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээ мэдээллээр шуурхай хангах, тэдний санал гомдлыг хүлээн авч, холбогдох нэгжүүдэд илгээн, шийдвэрлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛ ХАРИУЦСАН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Байгууллагын зээлийн судалгааг хийж, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, чанартай зээлийг багц бүрдүүлэх, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих, эрсдлийг бууруулахаас гадна зээлдэгч байгууллагуудад банкны бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ОПЕРАТОР

Банкны төв байр,төв салбар, Улаанбаатар хот дах АТМ-үүдийн хяналтын камер, орон нутгийн нэгжүүдийн дохиоллын тоног төхөөрөмжид 24 цагийн хяналтыг хэрэгжүүлж, доголдол, зөрчил илэрвэл холбогдох албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэн үүссэн доголдол, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авах, биечилсэн болон дохиолол хамгаалалтын байлгууллагуудыг шуурхай удирдлагаар хангах, нөхцөл байдлын мэдээ, мэдээллээр удирдлагыг шуурхай хангаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭСТ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хэмжээнд аюулгүй байдалтай холбоотой журам, зааврыг мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, учирч болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, бэлэн байдлыг хангах, гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын гэрээний хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ ӨГӨГДЛИЙН САН, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд шаардлагатай судалгаануудыг макро/микро түвшинд хийх, харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ санаа, төслүүдийг судалж, танилцуулах.

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТГИЙН БАНКНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн Орон нутгийн салбар, нэгжүүдийг удирдлагаар ханган, бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, төсөв төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж, үр дүнг тооцож тайлагнах.

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ БА ТООН ӨГӨГДӨЛ, СОШИАЛ МЕДИА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Банкны нэр хүндийг өсгөх, хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, банк, банкны үйл ажиллагааны талаар харилцагчдад мэдээ, мэдээлэл тогтмол өгөх, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах, олон нийтэд хандсан арга хэмжээ, хэвлэлийн хурал зохион байгуулах, банкны нэрийн өмнөөс олон нийтэд өгөх мэдээллийг боловсруулах,

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ САЛБАР ХАРИУЦСАН МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны салбарын үйл ажиллагааг дэмжих, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор идэвхжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах, хөтлөх, салбарт мэргэжлийн заавар зөвөлгөө өгөх, Банкны салбар дотор болон гадна байршуулах сурталчилгааны материалуудыг тухайн үеийн банкны үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгцээг тодорхойлж сольж байршуулж байх, Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааг оновчтой сувгаар хийж байх,

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭСТ ГРАФИК ДИЗАЙНЕР

Банкны имиж болон өнгө төрхийг илэрхийлэх сурталчилгааны реклам шторк, видео контент бэлтгэх, вэб орчинд байршуулах, фото зураг авах, фото сан үүсгэх

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК