Нээлттэй ажлын байр

УЛААНБААТАРЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн УБ-ын нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай мэдээлэл, заавар журам, ерөнхий удирдлагаар хангаж ажиллах

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАРЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хариуцсан салбар, тооцооны төвүүдийн зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавин харилцааны менежерүүдийг сургаж, чадваржуулан, чанартай зээлийн багц бүрдүүлэхэд чиглүүлж, удирдлагаар хангах.

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны эрхэлж буй үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй хууль, эрх зүйн эрсдэлээс сэргийлэх, учирсан эрсдэлийн үр нөлөөг бууруулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн ажиллах, хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭСТ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан том, дунд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг харилцагчаар татах, тогтвортой хамтран ажиллах, шаардлагатай судалгааг гаргах, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, нэгжийн харилцааны менежерүүдтэй холбоотой ажиллах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон бусад холбогдох ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАРЫН БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛТЭСТ ЗЭЭЛИЙН МЕНЕЖЕР

Хариуцсан салбар, тооцооны төвүүдийн зээлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавин, харилцааны менежерүүдийг сургаж, чадваржуулан, чанартай зээлийн багц бүрдүүлэхэд чиглүүлж, удирдлагаар хангах.

Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ АКТИВЫН ХЭЛТЭСТ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Хэлтсийн болон ажилтнуудын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, ажил үүргээ хууль, журам зааврын хүрээнд хэрэгжүүлэхэд нь хяналт тавьж, зөвлөмж туслалцаа үзүүлэх, өөрийн хариуцсан чанаргүй зээл, авлагыг төлүүлэх, мөн энэ чиглэлээр холбогдох нэгж ажилтанд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ТУСГАЙ АКТИВЫН ХЭЛТЭСТ МЭРГЭЖИЛТЭН

Хэлтсийн болон ажилтнуудын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, ажил үүргээ хууль, журам зааврын хүрээнд хэрэгжүүлэхэд нь хяналт тавьж, зөвлөмж туслалцаа үзүүлэх, өөрийн хариуцсан чанаргүй зээл, авлагыг төлүүлэх, мөн энэ чиглэлээр холбогдох нэгж, ажилтанд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТГИЙН БАНКНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ БҮСИЙН МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн Орон нутгийн салбар, нэгжүүдийг удирдлагаар ханган, бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, төсөв төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж, үр дүнг тооцож тайлагнах.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭСТ НЯРАВ

Банкны газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдах бүх төрлийн тавилга , эд хогшилийг хүлээн авах, олгох, шилжилт хөдөлгөөн хийх, бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, агуулахын эмх цэгц, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ЖОЛООЧ

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор Банкны автомашиныг жолоодох, техникийн бүрэн байдал, аюулгүй ажиллагааг ханган автомашины ашиглалтыг сайжруулан ажиллах

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК