Нээлттэй ажлын байр

ЗАХ ЗЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ЗЭЭЛИЙН БАГЦЫН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Төрийн банкны зээлийн багцад дүн шинжилгээ хийх замаар эрсдэл бий болгож буй хүчин зүйлсийг тодруулсны үндсэн дээр зээлийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ЗАХ ЗЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Төрийн банкны үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАРТ ХЯНАН ШАЛГАГЧ

Банкны газар, хэлтэс, алба, төв, нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх, үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох.

Дэлгэрэнгүй
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ ШИНЭ ШИЙДЭЛ, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ санаа, төслүүдийг судалж танилцуулах, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны хөгжлийн хандлагыг судалж, шинэ санааг гаргах.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ҮЙЛЧЛЭГЧ

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭСТ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр худалдан авахаар шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуульд нийцүүлэн зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАНД СУРГАЛТ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь тооцон ажиллах, хяналт тавих, сургалтын хүртээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлж, ажилтнуудыг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, сургалт, хөгжлийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭСТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны стратеги, бодлогын зорилтыг хангах зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, бүрдүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН, СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, системийн аюулгүй байдал, дотоод мэдээллийн урсгалыг хянах, бодлого, журам боловсруулах, мөрдүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг шинээр хөгжүүлэх, түүнийг нэвтрүүлэх, сургалт , гарын авлага зааварчилгаагаар хангахад оролцох,технологийн оновчтой шийдэл гаргах, банкинд хэрэглэж байгаа програм хангамжуудыг сайжруулан хөгжүүлэх, тэдгээрийн найдвартай ажиллагаа, програмын нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, шинэ техник технологийн талаар судлан санал гаргах.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК