Нээлттэй ажлын байр

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ ШИНЭ ШИЙДЭЛ, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд тохирох, үр ашиг авчрахуйц шинэ санаа, төслүүдийг судалж танилцуулах, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон үйл ажиллагааны хөгжлийн хандлагыг судалж, шинэ санааг гаргах.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ ҮЙЛЧЛЭГЧ

Банкны ажлын байрны болон хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, ажилтнуудыг цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан орчинд ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллах;

Дэлгэрэнгүй
ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭСТ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр худалдан авахаар шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуульд нийцүүлэн зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАНД СУРГАЛТ, ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Банкны хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь тооцон ажиллах, хяналт тавих, сургалтын хүртээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлж, ажилтнуудыг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, сургалт, хөгжлийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах.

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭСТ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Төрийн банкны стратеги, бодлогын зорилтыг хангах зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, бүрдүүлэх, зохицуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлыг зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНД МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН, СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АДМИНИСТРАТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, системийн аюулгүй байдал, дотоод мэдээллийн урсгалыг хянах, бодлого, журам боловсруулах, мөрдүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг шинээр хөгжүүлэх, түүнийг нэвтрүүлэх, сургалт , гарын авлага зааварчилгаагаар хангахад оролцох,технологийн оновчтой шийдэл гаргах, банкинд хэрэглэж байгаа програм хангамжуудыг сайжруулан хөгжүүлэх, тэдгээрийн найдвартай ажиллагаа, програмын нууцлал аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, шинэ техник технологийн талаар судлан санал гаргах.

Дэлгэрэнгүй
МАРКЕТИНГ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны нэр хүндийг онлайн орчинд өсгөх, банкны Сошиал медиа төлөвлөгөө стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх, сошиал медиа ашиглан маркетинг, идэвхижүүлэх кампанит ажил зохион байгуулах, банкны гадаад болон дотоод вэбсайтын дизайн, агуулгыг гаргах, мэдээллийг шинэчлэх.

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН АДМИНИСТРАТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны мэдээллийн системийн өгөгдлийн сангуудын найдвартай, тасралтгүй ажиллагаа, бэлэн байдал, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, Өгөгдлийн сангуудыг удирдан зохион байгуулах, хөгжүүлэлт шинэчлэлийг хийх.

Дэлгэрэнгүй
ПРОГРАМ АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ПРОГРАМ АШИГЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны бүртгэлийн програм хангамжуудтай холбоотой дуудлагыг салбар нэгж болон газар хэлтсүүдээс утсаар болон имэйлээр хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэж хариу өгөх, дуудлагын бүртгэлд шинжилгээ хийх, програм хангамжийн ашиглалттай холбоотой гарын авлага, зааварчилгаагаар хангах, програм хангамжуудын үйл ажиллагааг сайжруулах санал санаачлагыг гаргаж ажиллах, програм хангамжийн алдааг тодорхойлох, засварлах, програмын тест хийх.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК