Нээлттэй ажлын байр

ТӨРИЙН БАНКНЫ МАРКЕТИНГ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Маркетингийн чиглэлийн бүхий л судалгаа шинжилгээ, дүгнэлтийг хийж, судалгаа мэдээллээр хангах, хийгдсэн мэдээлэл, судалгаан дээр үндэслэн маркетингийн бодлоготой холбоотой санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭСТ СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны хүний нөөцийг сургаж хөгжүүлэх замаар банкны урт болон богино хугацааны зорилгын биелэлтийг хангуулахад судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлээр гадны мэргэжлийн байгууллага, холбогдох сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй, чанартай зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ХЭЛТЭСТ КАРТЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Банкны картын холбогдолтой бүртгэл гүйлгээг Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Төрийн банкны НББ-ийн бодлогын баримт бичиг болон холбогдох заавар журмын хүрээнд Грэйпбанк болон картын бусад програм хангамжууд дээр өдөр тутам хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ХӨВСГӨЛ САЛБАРТ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хариуцсан салбар, түүний харьяа нэгжүүдийг орон нутгийн банк, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч нэгж байлгаж, бүтээгдэхүүнээр чанарын дээд түвшинд үйлчлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар нэгж бүрийг ашигтай ажиллуулаж, харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааг өндөр түвшинд байлгах нь энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйл, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайд, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны даргын 2012 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 434/113/167 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-ыг үндэслэн “Төрийн банк”-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус НЭГ гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
КОМПЛАЕНСИЙН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны дотоодод мөрдөгдөх дүрэм, журам болон үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шаардлагад нийцэж байгаа байдалд хяналт тавих, нийцүүлэх ажиллагааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд банкны газар, хэлтэс, нэгжид дэмжлэг үзүүлэх, комплаенсийн зарчмыг нэвтрүүлэх, бэхжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦААНЫ ХЭЛТЭСТ ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны эрхэм зорилго, стратегитай уялдуулан том, дунд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг харилцагчаар татах, тогтвортой хамтран ажиллах, шаардлагатай судалгааг гаргах, холбогдох хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, нэгжийн харилцааны менежерүүдтэй холбоотой ажиллах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон бусад холбогдох ажил үүргийг хийж гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ХАНГАМЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ХЭЛТЭСТ АВТЫН МЕХАНИК ИНЖЕНЕР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Банкны бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах зорилгоор автомашины эвдрэл, гэмтлийг зөв оношилж засвар үйлчилгээг шуурхай чанартай хийж автомашины бүрэн бүтэн байдал, тасралтгүй ажиллагааг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗАРТ ЦАХИМ БАНКНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төрийн банкны цахим банкны үйлчилгээний өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж, салбар нэгжүүд болон хэрэглэгчдийн цахим банкны үйлчилгээ, ашиглалттай холбоотой мэдээлэл өгөх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний программын хэрэглэгчийн тохиргоонд хяналт тавих, банкны үйл ажиллагааны нууцлалыг бүрэн хангах, цахим бүтээгдэхүүний талаар үнэн бодитой мэдээллээр удирдлагыг хангах, эрсдэлийг буруулахад анхаарч ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭСТ МЕНЕЖЕР

Банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн ОН-ийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай журам заавар, мэдээллээр хангаж, нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж ажиллахад энэхүү ажлын байрны зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК