Хөрөнгө барьцаалсан хэрэглээний зээл

Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх, орон сууц, амины сууц, хашаа байшин, тээврийн хэрэгслийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.

 

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн харилцан тохиролцсон үнэлгээний 70%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Тайлбар: Үл хөдлөх хөрөнгө гэж худалдаа, үйлчилгээ, албан тасалгааны /Оффисын/ зориулалттай, эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээр баталгаажсан байхыг ойлгоно.

 Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.54%    

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн харилцан тохиролцсон үнэлгээний 70%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.54%      

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

АМИНЫ СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АМИНЫ СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн харилцан тохиролцсон үнэлгээний 70%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.54%      

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

ХАШАА БАЙШИН  БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ХАШАА БАЙШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн харилцан тохиролцсон үнэлгээний 50%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.54%      

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн харилцан тохиролцсон үнэлгээний 30%-иас хэтрэхгүй байх

Зээлийн хугацаа:

30 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.90%      

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 12 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК