ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

Даатгалын үнэлгээ, суурь хураамж:

 

Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна.

 

Тээврийн хэрэгслийн ангилал

Даатгалын үнэлэгээ буюу нэг удаа олгох нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

Даатгалын суурь хураамж

1

“A” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

12500

2

“B” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

33000

3

“C” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл

42500

4

“D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл

53000

5

“Mеханизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл

12500

 

Даатгалын хураамжийн хэмжээ:

Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.

Итгэлцүүрийн нэр

Итгэлцүүрийн хэмжээ

Доод

Дээд

И1

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил /УБ хот болон Орхон, Дархан-Уул аймгаас бусад газарт, эсвэл тус оролцуулсан бүх нутагт/

1.0

1.2

И2

Өмнөх гэрээний хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын тоо, олгосон нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамаарах

0.50

2.45

И3

Даатгуулагчийн нас, автотээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлагаас хамаарах

1.0

1.2

И4

Даатгалын гэрээний хугацаанаас хамаарах /Зөвхөн 1 жилийн хугацаатай/

1.0

1.0

И5

Худал мэдүүлэг санаатай өгсөн эсэхээс хамаарах /Худал мэдүүлээгүй, худал мэдүүлсэн/

1.0

1.3

И6

Тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тооноос хамаарах /Нэр зааж хязгаарласан, хязгаарлаагүй/

1.0

1.5

И7

Тээврийн хэрэгслийн даац, зорчигчийн суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадлаас хамаарах

0.9

1.3

И8

Тээврийн хэрэгслийн өмчлөлөөс хамаарах /Хувь хүн, хуулийн этгээд/

1.0

1.5

И9

Чиргүүлтэй эсэхээс хамаарах /Чиргүүлгүй, чиргүүлтэй/

1.0

1.2

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК