1800-1881 en

Иргэдийн хугацаатай хадгаламж

Энгийн хугацаат хадгаламж гэж иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлогууд:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ /дансны доод үлдэгдэл/

Төгрөг Доллар Евро Юань
10,000 10 10 300


Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүү шимтгэл

Төрөл Төгрөг /Жилийн хүү/ Ам.Доллар /Жилийн хүү/ Юань /Жилийн хүү/
30-59 хоног  7,0% - -
60-89 хоног  7,5% - -
90-179 хоног 9,0% 1,7% 2,4%
180-269 хоног 11,5% 2,0% 2,7%
270-364 хоног 12,1% 2,60% 3,0%
365 хоног 12,8% 3,00% 3,3%
370-730 хоног 13,0% - -
731-1095 хоног 13,2% - -

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой тул хуримтлал үүсгэхэд тохиромжтой. 30-1095 хоног дотор хүссэн хугацаагаар гэрээ байгуулж болно. Гэрээт хугацаа дуусахад хүү дансанд олгогдоно. Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд гэрээ байгуулснаас хойш бууруулсан хүүгээр тооцно: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; Евро – 0,3%; Хятад юань – 0,3%

Энгийн хугацаат хадгаламж гэж иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлогууд:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ /дансны доод үлдэгдэл/

Төгрөг Доллар Евро Юань
10,000 10 10 300


Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүү шимтгэл

Төрөл Төгрөг /Жилийн хүү/ Ам.Доллар /Жилийн хүү/ Юань /Жилийн хүү/
30-59 хоног  7,0% - -
60-89 хоног  7,5% - -
90-179 хоног 9,0% 1,7% 2,4%
180-269 хоног 11,5% 2,0% 2,7%
270-364 хоног 12,1% 2,60% 3,0%
365 хоног 12,8% 3,00% 3,3%
370-730 хоног 13,0% - -
731-1095 хоног 13,2% - -

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой тул хуримтлал үүсгэхэд тохиромжтой. 30-1095 хоног дотор хүссэн хугацаагаар гэрээ байгуулж болно. Гэрээт хугацаа дуусахад хүү дансанд олгогдоно. Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд гэрээ байгуулснаас хойш бууруулсан хүүгээр тооцно: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; Евро – 0,3%; Хятад юань – 0,3%

Энгийн хугацаат хадгаламж гэж иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламжийг хэлнэ.

Хадгаламжийн онцлогууд:

  • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ /дансны доод үлдэгдэл/

Төгрөг Доллар Евро Юань
10,000 10 10 300


Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүү шимтгэл

Төрөл Төгрөг /Жилийн хүү/ Ам.Доллар /Жилийн хүү/ Юань /Жилийн хүү/
30-59 хоног  7,0% - -
60-89 хоног  7,5% - -
90-179 хоног 9,0% 1,7% 2,4%
180-269 хоног 11,5% 2,0% 2,7%
270-364 хоног 12,1% 2,60% 3,0%
365 хоног 12,8% 3,00% 3,3%
370-730 хоног 13,0% - -
731-1095 хоног 13,2% - -

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой тул хуримтлал үүсгэхэд тохиромжтой. 30-1095 хоног дотор хүссэн хугацаагаар гэрээ байгуулж болно. Гэрээт хугацаа дуусахад хүү дансанд олгогдоно. Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хугацаа цуцалсан тохиолдолд гэрээ байгуулснаас хойш бууруулсан хүүгээр тооцно: Төгрөг – 3,6%; Ам.доллар – 1,2%; Евро – 0,3%; Хятад юань – 0,3%

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube