1800-1881 en

Автомат Биллингийн үйлчилгээ

Та Автомат биллинг үйлчилгээнд 2 төрлөөр бүртгүүлэх боломжтой. Үүнд:

 • Та Гялс банк үйлчиллгээнд бүртгүүлсэн бол Төрийн банкны www.statebank.mn сайтад нэвтэрч Гялс банк холбоосоор сар бүр гардаг хэрэглээний төлбөрөө бүртгүүлж, данснаасаа автоматаар суутгуулах үйлчилгээ.
 • Та дурын салбар, нэгж дээр нэг удаа ирж сар бүр гардаг хэрэглээний төлбөрөө өөрийн харилцах, карт, хадгаламжийн данснаас автоматаар суутгуулах хүсэлт гарган БИЛЛИНГИЙН ГЭРЭЭ байгуулах ба банк заасан хугацаанд ирсэн нэхэмжлэлийн дагуу холбогдох төлбөрийн гүйлгээг хийх үйлчилгээ.

Онцлог, давуу тал:

 • Үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байхад харилцагч та ямар нэгэн нэмэлт үйлдэл хийхгүй бөгөөд банк сар бүр төлөлтийн гүйлгээг автоматаар хийдэг.
 • Та төлөлт хийгдэх өдөр, төлбөрийн төрлөө сонгоно. /Та төлөлт хийгдэх өдрийг дансандаа орлого орж ирэх өдөртэй уялдуулан сонгоорой. Жишээлбэл: Таны цалин сар бүрийн 10-нд орж ирдэг бол та төлбөр хийгдэх өдрөө 10-ны өдрөөс хойш гэх мэтээр өөрийн хүссэн өдрийг сонгох боломжтой. Таны төлбөр төлөхөөр сонгосон өдөр нь амралтын өдөр, нийтээр амрах баярын өдөр гэдгээс үл хамааран төлөлт автоматаар хийгдэх болно./
 • Төлбөрийн дараалал сонгох боломжтой. /Хамгийн эхэнд төлөгдөх төлбөрийг сонгож, дарааллуулах боломжтой./
 • Таны төлбөрийн нэхэмжлэл, төлбөр төлөгдсөн тухай мэдээллийг сар бүр ирсэн даруйд нь мессежээр, и-мэйлээр илгээнэ. /Таны бүртгүүлсэн утасны дугаар болон и-мэйл хаягруу төлбөрийн нэхэмжлэл ирсэн, төлбөр төлөгдсөн эсэх мэдээллийг тэр даруй илгээх болно./
 • Шаардлагатай тохиолдолд төлбөрийн баримтаа банкинаас баталгаажуулж авч болно. /Төлбөр төлөгдсөн баримтаа баталгаажуулж авах шаардлага гарвал сүүлийн 1 жил доторх баримтаа үнэгүй баталгаажуулж авах боломжтой./
Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээнд бүртгүүлж гэрээ байгуулахад Үнэгүй
Жилийн суурь хураамж
Гүйлгээний шимтгэл


 

Үйлчилгээнд бүртгүүлэх:

 • Манай банкны дурын салбар, нэгжид өөрийн биеэр иргэний үнэмлэх /эсвэл гадаад паспорт/-тэйгээ өөрийн биеэр ирж БИЛЛИНГИЙН ГЭРЭЭ байгуулна.
 • Гялс банк үйлчилгээнд бүртгүүлсэн бол Төрийн банкны www.statebank.mn сайтны Гялс банк холбоосоор нэвтэрч бүртгүүлнэ. 

 

Та дурын салбар, нэгж дээр нэг удаа ирж сар бүр гардаг хэрэглээний төлбөрөө өөрийн харилцах, карт, хадгаламжийн данснаас автоматаар суутгуулах хүсэлт гарган БИЛЛИНГИЙН ГЭРЭЭ байгуулах ба банк заасан хугацаанд ирсэн нэхэмжлэлийн дагуу холбогдох төлбөрийн гүйлгээг хийх үйлчилгээ юм.

Та Автомат биллинг үйлчилгээнд 2 төрлөөр бүртгүүлэх боломжтой. Үүнд:

 • Та Гялс банк үйлчиллгээнд бүртгүүлсэн бол Төрийн банкны www.statebank.mn сайтад нэвтэрч Гялс банк холбоосоор сар бүр гардаг хэрэглээний төлбөрөө бүртгүүлж, данснаасаа автоматаар суутгуулах үйлчилгээ.
 • Та дурын салбар, нэгж дээр нэг удаа ирж сар бүр гардаг хэрэглээний төлбөрөө өөрийн харилцах, карт, хадгаламжийн данснаас автоматаар суутгуулах хүсэлт гарган БИЛЛИНГИЙН ГЭРЭЭ байгуулах ба банк заасан хугацаанд ирсэн нэхэмжлэлийн дагуу холбогдох төлбөрийн гүйлгээг хийх үйлчилгээ.

Онцлог, давуу тал:

 • Үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байхад харилцагч та ямар нэгэн нэмэлт үйлдэл хийхгүй бөгөөд банк сар бүр төлөлтийн гүйлгээг автоматаар хийдэг.
 • Та төлөлт хийгдэх өдөр, төлбөрийн төрлөө сонгоно. /Та төлөлт хийгдэх өдрийг дансандаа орлого орж ирэх өдөртэй уялдуулан сонгоорой. Жишээлбэл: Таны цалин сар бүрийн 10-нд орж ирдэг бол та төлбөр хийгдэх өдрөө 10-ны өдрөөс хойш гэх мэтээр өөрийн хүссэн өдрийг сонгох боломжтой. Таны төлбөр төлөхөөр сонгосон өдөр нь амралтын өдөр, нийтээр амрах баярын өдөр гэдгээс үл хамааран төлөлт автоматаар хийгдэх болно./
 • Төлбөрийн дараалал сонгох боломжтой. /Хамгийн эхэнд төлөгдөх төлбөрийг сонгож, дарааллуулах боломжтой./
 • Таны төлбөрийн нэхэмжлэл, төлбөр төлөгдсөн тухай мэдээллийг сар бүр ирсэн даруйд нь мессежээр, и-мэйлээр илгээнэ. /Таны бүртгүүлсэн утасны дугаар болон и-мэйл хаягруу төлбөрийн нэхэмжлэл ирсэн, төлбөр төлөгдсөн эсэх мэдээллийг тэр даруй илгээх болно./
 • Шаардлагатай тохиолдолд төлбөрийн баримтаа банкинаас баталгаажуулж авч болно. /Төлбөр төлөгдсөн баримтаа баталгаажуулж авах шаардлага гарвал сүүлийн 1 жил доторх баримтаа үнэгүй баталгаажуулж авах боломжтой./
Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээнд бүртгүүлж гэрээ байгуулахад Үнэгүй
Жилийн суурь хураамж
Гүйлгээний шимтгэл


 

Үйлчилгээнд бүртгүүлэх:

 • Манай банкны дурын салбар, нэгжид өөрийн биеэр иргэний үнэмлэх /эсвэл гадаад паспорт/-тэйгээ өөрийн биеэр ирж БИЛЛИНГИЙН ГЭРЭЭ байгуулна.
 • Гялс банк үйлчилгээнд бүртгүүлсэн бол Төрийн банкны www.statebank.mn сайтны Гялс банк холбоосоор нэвтэрч бүртгүүлнэ. 
 •  
 •  
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube