1800-1881 en

Орон сууцны ипотекийн зээл /Жилийн 8%/

Зээлийн тодорхойлолт: Орон сууцны ипотекийн зээл нь Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2013 оны А-2/06 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монголбанкны ерөнхийлөгчийн баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ыг үндэслэн улсын комисс ашиглалтад хүлээн авсан, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээгээр баталгаажсан орон сууц шинээр худалдан авах, өмнө нь олгосон орон сууцны зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

Орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах, харилцагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрхзүйн бүрэн чадамжтай байх,
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх,
 • Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Төрийн албан хаагчдын орон сууцны зээлд хамруулах журам”, “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Зээлийн хугацаанд амь насны даатгалд хамрагдсан байх,
 • 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан туршлагатай байх ба одоогийн ажилдаа 12 сараас бага хугацаагаар ажиллаж байгаа бол өмнөх ажил эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг давхар авсан байх,
 • Зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг Төрийн банкны дансанд байршуулсан байх эсвэл банкны эскроу дансанд байршуулах,
 • Өр орлогын харьцаа өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байна.
 • Төрийн банкны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Өмнө нь олгосон орон сууцны зээлийг дахин санхүүжүүлэх бол дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Дахин санхүүжилтийн хэмжээ нь өмнөх орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдлээс ихгүй байх;
 • Дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгч өмнө авсан орон сууцны  зээлийн эргэн
 • Дахин санхүүжилтээр олгох орон сууцны зээл нь бүрэн хорогдох, тогтмол хүүтэй байх.
 • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгч хариуцан төлж байсан байх, 30-аас доош хувийн урьдчилгаа төлсөн зээлдэгчийн хувьд 30 хувийн шаардлагыг хангуулсан дүнгээр дахин санхүүжилтийн зээлийн хэмжээг тодорхойлно.
 • Орон сууцны зээлийн барьцаа хөрөнгө болон зээлдэгчийн амь насны даатгал хийгдсэн байх.
 • Дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгчийн орлогын эх үүсвэр зээл авах үеийнхээс буураагүй байх ба тогтмол мөнгөн орлоготой байх.
 • Төрийн банкны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

Орон сууц шинээр худалдан авах зээл хүсэгчийн өргөдөл хүлээн авахад бүрдүүлсэн байх материал хамтран зээлдэгч болон батлан даагчтай бол мөн бүрдүүлнэ.

 • Орон сууцны ипотекийн зээлийн өргөдлийн маягт,
 • Зээлдэгч, хамтран зээлдэгч болон батлан даагч нь хувиараа аж ахуйн нэгж эрхэлдэг бол татварын өр төлбөргүй болох тухай тодорхойлол
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны лавлагаа
 • Худалдан авах орон сууцны гэрчилгээ, ЭХЭУБГ-аас авсан лавлагаа
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй бол холбогдох гэрээ, дансны хуулга
 • Урьдчилгаа төлбөр Төрийн банкинд байршуулсан байх эсвэл урьдчилгаа төлбөр төлсөн болохыг баталгаажуулсан баримт, гэрээ байх, нэмж үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл
 • Цалингийн орлогыг  нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр нотариатаар баталгаажуулсан байх,
 • Өрхийн орлого тодорхойлох баримтууд, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх,  нотариатаар баталгаажуулсан байх,

Өмнө нь олгосон зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэх, эх хувь
 • Зээлдэгч, хамтран зээлдэгч болон батлан даагч нь хувиараа аж ахуйн нэгж эрхэлдэг бол татварын өр төлбөргүй болох тухай тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны лавлагаа
 • Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
 • Цалингийн орлогыг  нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр нотариатаар баталгаажуулсан байх,
 • Өрхийн орлого баталгаажуулах баримтууд

Ерөнхий нөхцөл:

  Урьдчилгаа төлбөр Хугацаа Жилийн хүү Өргөдлийн хураамж Зээлийн шимтгэл
Шинээр олгох 30% 360 сар хүртэл 8% +/-1 10,000 төгрөг 1.0 %
Дахин санхүүжүүлэх 30% 360 сар хүртэл 8% +/-1 10,000 төгрөг 1.0 %

 

Бодит хүү: 8.12

Зээл олгож буй салбар нэгжүүд

Салбар нэгж Хаяг Цагийн хуваарь
Бөмбөгөр салбар Чингэлтэй дүүрэг, Хараа зочид буудлын байр Даваа-Баасан 9:00-18:00, Бямба ням – амарна,
Гадаад харилцааны яам салбар Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо ГРАНД ОФФИС 1 давхар Даваа-Баасан 9:00-18:00, Бямба ням – амарна
Алтан төгрөг тооцооны төв Баянгол дүүрэг, 18-р хороо, Энэбишийн өргөн чөлөө, /Алтан төгрөг дэлгүүрийн хажууд/ Даваа-Баасан 9:00-18:00, Бямба ням – амарна
Метромолл тооцооны төв СБД 6-р хороо, Бага тойруу Сүхбаатарын гудамж 11-н 1 тоот Метро Малл худалдааны төв Даваа-Баасан 9:00-18:00, Бямба ням – амарна

Зээлийн тодорхойлолт: Орон сууцны ипотекийн зээл нь Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2013 оны А-2/06 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монголбанкны ерөнхийлөгчийн баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ыг үндэслэн улсын комисс ашиглалтад хүлээн авсан, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээгээр баталгаажсан орон сууц шинээр худалдан авах, өмнө нь олгосон орон сууцны зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

Орон сууцны ипотекийн зээл шинээр авах, харилцагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрхзүйн бүрэн чадамжтай байх,
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх,
 • Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн “Төрийн албан хаагчдын орон сууцны зээлд хамруулах журам”, “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
 • Зээлийн хугацаанд амь насны даатгалд хамрагдсан байх,
 • 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан туршлагатай байх ба одоогийн ажилдаа 12 сараас бага хугацаагаар ажиллаж байгаа бол өмнөх ажил эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг давхар авсан байх,
 • Зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг Төрийн банкны дансанд байршуулсан байх эсвэл банкны эскроу дансанд байршуулах,
 • Өр орлогын харьцаа өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байна.
 • Төрийн банкны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Өмнө нь олгосон орон сууцны зээлийг дахин санхүүжүүлэх бол дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Дахин санхүүжилтийн хэмжээ нь өмнөх орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдлээс ихгүй байх;
 • Дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгч өмнө авсан орон сууцны  зээлийн эргэн
 • Дахин санхүүжилтээр олгох орон сууцны зээл нь бүрэн хорогдох, тогтмол хүүтэй байх.
 • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгч хариуцан төлж байсан байх, 30-аас доош хувийн урьдчилгаа төлсөн зээлдэгчийн хувьд 30 хувийн шаардлагыг хангуулсан дүнгээр дахин санхүүжилтийн зээлийн хэмжээг тодорхойлно.
 • Орон сууцны зээлийн барьцаа хөрөнгө болон зээлдэгчийн амь насны даатгал хийгдсэн байх.
 • Дахин санхүүжилт хүсэгч зээлдэгчийн орлогын эх үүсвэр зээл авах үеийнхээс буураагүй байх ба тогтмол мөнгөн орлоготой байх.
 • Төрийн банкны зээлийн журамд заасан шаардлагууд

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

Орон сууц шинээр худалдан авах зээл хүсэгчийн өргөдөл хүлээн авахад бүрдүүлсэн байх материал хамтран зээлдэгч болон батлан даагчтай бол мөн бүрдүүлнэ.

 • Орон сууцны ипотекийн зээлийн өргөдлийн маягт,
 • Зээлдэгч, хамтран зээлдэгч болон батлан даагч нь хувиараа аж ахуйн нэгж эрхэлдэг бол татварын өр төлбөргүй болох тухай тодорхойлол
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны лавлагаа
 • Худалдан авах орон сууцны гэрчилгээ, ЭХЭУБГ-аас авсан лавлагаа
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй бол холбогдох гэрээ, дансны хуулга
 • Урьдчилгаа төлбөр Төрийн банкинд байршуулсан байх эсвэл урьдчилгаа төлбөр төлсөн болохыг баталгаажуулсан баримт, гэрээ байх, нэмж үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл
 • Цалингийн орлогыг  нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр нотариатаар баталгаажуулсан байх,
 • Өрхийн орлого тодорхойлох баримтууд, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх,  нотариатаар баталгаажуулсан байх,

Өмнө нь олгосон зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэх, эх хувь
 • Зээлдэгч, хамтран зээлдэгч болон батлан даагч нь хувиараа аж ахуйн нэгж эрхэлдэг бол татварын өр төлбөргүй болох тухай тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны лавлагаа
 • Өргөдлийн хураамж төлсөн баримт
 • Цалингийн орлогыг  нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр нотариатаар баталгаажуулсан байх,
 • Өрхийн орлого баталгаажуулах баримтууд

Ерөнхий нөхцөл:

  Шинээр олгох Дахин санхүүжүүлэх
Урьдчилгаа төлбөр 30% 30%
Хугацаа 360 сар хүртэл 360 сар хүртэл
Жилийн хүү 8%+/-1 8%+/-1
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг 10,000 төгрөг
Зээлийн шимтгэл 1.0% 1.0%

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube