1800-1881 en

SWIFT - Гадаад гуйвуулга хүлээн авах

Та аль ч улсаас манай банкны КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКААР /жагсаалт/ дамжуулан дансанд болон өөрийн нэр дээр мөнгө хүлээн авах боломжтой.

Үүний тулд та мөнгө шилжүүлэгчид өөрийн банкны мэдээллийг доорх байдлаар өгнө үү.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Гадаад гуйвуулга хүлээн авахад шимтгэлгүй
 • Хувь хүний нэр дээр бэлэн бусаар гадаадаас шилжиж ирсэн валютыг бэлнээр олгоход (WU, Faster-т үл хамаарна):

Валют бэлнээр олгох шимтгэл

Валют‚ Шимтгэл
Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд Сум, суурин газар
Ам.доллар, Евро 0.25 хувь 0.35 хувь
Рубль, Вон, Паунд шимтгэлгүй
Иен 0.35 хувь
Юань 0.2 хувь 0.3 хувь

- Хүлээн авах дансны валютаас өөр валют ирсэн тохиолдолд манай банкны тухайн өдрийн арилжааны бэлэн бус ханшаар хөрвүүлж дансанд шилжүүлнэ.

Та өөрийн дансан дах мөнгө болон бэлэн мөнгөө Төрийн банктай арилжаа хийх боломжтой. Таны хөрвүүлэх гэж буй валют, үнийн дүнгээс шалтгаалан банкны диллертэй тохиролцон хөрвүүлж болно.

 • Утас: +976-11-313 824
 • E-mail: treasury@statebank.mn

Анхааруулга: Диллертэй тохиролцсон ханш нь зөвхөн тухайн өдрөө юмуу Монголбанкнаас зарласан ханшинд өөрчлөлт орох хүртэл хүчинтэй.

Та аль ч улсаас манай банкны КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКААР /жагсаалт/ дамжуулан дансанд болон өөрийн нэр дээр мөнгө хүлээн авах боломжтой.

Үүний тулд та мөнгө шилжүүлэгчид өөрийн банкны мэдээллийг доорх байдлаар өгнө үү.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Гадаад гуйвуулга хүлээн авахад шимтгэлгүй
 • Хувь хүний нэр дээр бэлэн бусаар гадаадаас шилжиж ирсэн валютыг бэлнээр олгоход (WU, Faster-т үл хамаарна):

Валют бэлнээр олгох шимтгэл

Валют‚ Шимтгэл
Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд Сум, суурин газар
Ам.доллар, Евро 0.25 хувь 0.35 хувь
Рубль, Вон, Паунд шимтгэлгүй
Иен 0.35 хувь
Юань 0.2 хувь 0.3 хувь

- Хүлээн авах дансны валютаас өөр валют ирсэн тохиолдолд манай банкны тухайн өдрийн арилжааны бэлэн бус ханшаар хөрвүүлж дансанд шилжүүлнэ.

Та өөрийн дансан дах мөнгө болон бэлэн мөнгөө Төрийн банктай арилжаа хийх боломжтой. Таны хөрвүүлэх гэж буй валют, үнийн дүнгээс шалтгаалан банкны диллертэй тохиролцон хөрвүүлж болно.

 • Утас: +976-11-313 824
 • E-mail: treasury@statebank.mn

Анхааруулга: Диллертэй тохиролцсон ханш нь зөвхөн тухайн өдрөө юмуу Монголбанкнаас зарласан ханшинд өөрчлөлт орох хүртэл хүчинтэй.

Та аль ч улсаас манай банкны КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКААР /жагсаалт/ дамжуулан дансанд болон өөрийн нэр дээр мөнгө хүлээн авах боломжтой.

Үүний тулд та мөнгө шилжүүлэгчид өөрийн банкны мэдээллийг доорх байдлаар өгнө үү.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 • Гадаад гуйвуулга хүлээн авахад шимтгэлгүй
 • Хувь хүний нэр дээр бэлэн бусаар гадаадаас шилжиж ирсэн валютыг бэлнээр олгоход (WU, Faster-т үл хамаарна):

Валют бэлнээр олгох шимтгэл

Валют‚ Шимтгэл
Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүд Сум, суурин газар
Ам.доллар, Евро 0.25 хувь 0.35 хувь
Рубль, Вон, Паунд шимтгэлгүй
Иен 0.35 хувь
Юань 0.2 хувь 0.3 хувь

- Хүлээн авах дансны валютаас өөр валют ирсэн тохиолдолд манай банкны тухайн өдрийн арилжааны бэлэн бус ханшаар хөрвүүлж дансанд шилжүүлнэ.

Та өөрийн дансан дах мөнгө болон бэлэн мөнгөө Төрийн банктай арилжаа хийх боломжтой. Таны хөрвүүлэх гэж буй валют, үнийн дүнгээс шалтгаалан банкны диллертэй тохиролцон хөрвүүлж болно.

 • Утас: +976-11-313 824
 • E-mail: treasury@statebank.mn

Анхааруулга: Диллертэй тохиролцсон ханш нь зөвхөн тухайн өдрөө юмуу Монголбанкнаас зарласан ханшинд өөрчлөлт орох хүртэл хүчинтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube