1800-1881 en

Харилцах данс

Танай байгууллага манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр манай банкны 70 гаруй нэр төрлийн бvтээгдэхvvн vйлчилгээг нэг дороос авах таатай боломж бvрдэнэ. Бид танай байгууллагад найдвартай, тvргэн шуурхай vйлчилгээг санал болгож байна.

Харилцах данс нээлгэх

Та Төрийн Банкинд харилцах данс нээлгэснээр өөрийн төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх боломжтой бөгөөд, харилцах данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүй давуу талтай.

Та банкинд нээлгэсэн харилцах дансаараа дамжуулан дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

 • Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх
 • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ
 • Бэлэн бус төлбөр тооцоог гүйцэтгэх
 • Дансан дахь үлдэгдэлдээ хүү бодуулж авах
 • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Төрөл бүрийн валют худалдах, худалдан авах
 • Интернэт банкны үйлчилгээ
 • Онлайн орлого, зарлагын үйлчилгээ
 • Бусад үйлчилгээ
Байгууллагын харилцах
  Энгийн харилцах Бизнес карт /дотоодын болон ОУ-ын/
Төгрөг Ам. доллар Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хүү 3.00%* 1.00%* - -
Доод үлдэгдэл 10 000 10 10 000 10

*Дансны үлдэгдэл 10 сая төгрөг, 10 мянган ам.доллараас дээш гарсан өдөр бүр нийт үлдэгдэлд хүү тооцож сарын эцэст олгоно.

Харилцах дансны нөхцөл Төгрөг Ам.дол Евро Рубль Иен Юань Паунд Вон Канад дол Швейцарь франк Австрали дол
Харилцах данс нээхэд Шимтгэлгүй
Байгууллагын харилцах дансанд заавал байлгах үлдэгдлийн доод хэмжээ 10,000 төг 10 ам.дол 10 евро 300 руб 1 000 иен 70 юань 10 паунд 10,000 вон 10 доллар 10 франк 10 доллар
Харилцах данс хөтөлсний хураамж сар тутамд 1,000 төг
Харилцах данс хаахад 5,000 төг

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Харилцах данс нээлгэх тухай албан хүсэлт
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /Хэрэв гадаадын хөрөнгө оруулагчтай бол хөрөнгө оруулагчийн гэрчилгээний хуулбар/
 • Гарын үсгийн баталгаа /Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас/
 • Татварын албаны мэдэгдэл /Харъяалагдах татварын хэлтсээс харилцах данс нээлгэхийг зөвшөөрсөн хуудас/
 • Харилцах дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл

Данс нээхэд бүрдүүлэх материал: /дэлгэрэнгүй/

Танай байгууллага манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр манай банкны 70 гаруй нэр төрлийн бvтээгдэхvvн vйлчилгээг нэг дороос авах таатай боломж бvрдэнэ. Бид танай байгууллагад найдвартай, тvргэн шуурхай vйлчилгээг санал болгож байна.

Харилцах данс нээлгэх

Та Төрийн Банкинд харилцах данс нээлгэснээр өөрийн төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх боломжтой бөгөөд, харилцах данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүй давуу талтай.

Та банкинд нээлгэсэн харилцах дансаараа дамжуулан дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

 • Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх
 • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ
 • Бэлэн бус төлбөр тооцоог гүйцэтгэх
 • Дансан дахь үлдэгдэлдээ хүү бодуулж авах
 • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Төрөл бүрийн валют худалдах, худалдан авах
 • Интернэт банкны үйлчилгээ
 • Онлайн орлого, зарлагын үйлчилгээ
 • Бусад үйлчилгээ
Байгууллагын харилцах
  Энгийн харилцах Бизнес карт /дотоодын болон ОУ-ын/
Төгрөг Ам. доллар Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хүү 3.00%* 1.00%* - -
Доод үлдэгдэл 10 000 10 10 000 10

*Дансны үлдэгдэл 10 сая төгрөг, 10 мянган ам.доллараас дээш гарсан өдөр бүр нийт үлдэгдэлд хүү тооцож сарын эцэст олгоно.

Харилцах дансны нөхцөл Төгрөг Ам.дол Евро Рубль Иен Юань Паунд Вон Канад дол Швейцарь франк Австрали дол
Харилцах данс нээхэд Шимтгэлгүй
Байгууллагын харилцах дансанд заавал байлгах үлдэгдлийн доод хэмжээ 10,000 төг 10 ам.дол 10 евро 300 руб 1 000 иен 70 юань 10 паунд 10,000 вон 10 доллар 10 франк 10 доллар
Харилцах данс хөтөлсний хураамж сар тутамд 1,000 төг
Харилцах данс хаахад 5,000 төг

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Харилцах данс нээлгэх тухай албан хүсэлт
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /Хэрэв гадаадын хөрөнгө оруулагчтай бол хөрөнгө оруулагчийн гэрчилгээний хуулбар/
 • Гарын үсгийн баталгаа /Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас/
 • Татварын албаны мэдэгдэл /Харъяалагдах татварын хэлтсээс харилцах данс нээлгэхийг зөвшөөрсөн хуудас/
 • Харилцах дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл

Данс нээхэд бүрдүүлэх материал: /дэлгэрэнгүй/

Танай байгууллага манай банкинд харилцах данс нээлгэснээр манай банкны 70 гаруй нэр төрлийн бvтээгдэхvvн vйлчилгээг нэг дороос авах таатай боломж бvрдэнэ. Бид танай байгууллагад найдвартай, тvргэн шуурхай vйлчилгээг санал болгож байна.

Харилцах данс нээлгэх

Та Төрийн Банкинд харилцах данс нээлгэснээр өөрийн төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай, найдвартай гүйцэтгэх боломжтой болно. Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх боломжтой бөгөөд, харилцах данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүй давуу талтай.

Та банкинд нээлгэсэн харилцах дансаараа дамжуулан дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

 • Харилцах дансаа төгрөг болон валютаар нээлгэх
 • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ
 • Бэлэн бус төлбөр тооцоог гүйцэтгэх
 • Дансан дахь үлдэгдэлдээ хүү бодуулж авах
 • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Төрөл бүрийн валют худалдах, худалдан авах
 • Интернэт банкны үйлчилгээ
 • Онлайн орлого, зарлагын үйлчилгээ
 • Бусад үйлчилгээ
Байгууллагын харилцах
  Энгийн харилцах Бизнес карт /дотоодын болон ОУ-ын/
Төгрөг Ам. доллар Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хүү 3.00%* 1.00%* - -
Доод үлдэгдэл 10 000 10 10 000 10

*Дансны үлдэгдэл 10 сая төгрөг, 10 мянган ам.доллараас дээш гарсан өдөр бүр нийт үлдэгдэлд хүү тооцож сарын эцэст олгоно.

Харилцах дансны нөхцөл Төгрөг Ам.дол Евро Рубль Иен Юань Паунд Вон Канад дол Швейцарь франк Австрали дол
Харилцах данс нээхэд Шимтгэлгүй
Байгууллагын харилцах дансанд заавал байлгах үлдэгдлийн доод хэмжээ 10,000 төг 10 ам.дол 10 евро 300 руб 1 000 иен 70 юань 10 паунд 10,000 вон 10 доллар 10 франк 10 доллар
Харилцах данс хөтөлсний хураамж сар тутамд 1,000 төг
Харилцах данс хаахад 5,000 төг

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Харилцах данс нээлгэх тухай албан хүсэлт
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /Хэрэв гадаадын хөрөнгө оруулагчтай бол хөрөнгө оруулагчийн гэрчилгээний хуулбар/
 • Гарын үсгийн баталгаа /Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас/
 • Татварын албаны мэдэгдэл /Харъяалагдах татварын хэлтсээс харилцах данс нээлгэхийг зөвшөөрсөн хуудас/
 • Харилцах дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл

Данс нээхэд бүрдүүлэх материал: /дэлгэрэнгүй/

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube