1800-1881 en

Газар тариалангийн зээл

Зээлийн нөхцөл:  Тус зээлийг ОН-т олгох буюу зөвхөн Орхон, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Дархан, Ховд, Төв аймгийн салбарууд, Өмнөговь аймгийн төв, Булган, Ханхонгор, Баяндалай, Гурван тэс, Номгон, Цогт-Овоо, Цогтцэций, Хүрмэн, Ханбогд, Увс салбарын Улаангом, Баруунтуруун тооцооны төв олгоно. Булган салбарын зээлийн хороо нь харьяа тооцооны төвүүддээ эрх олгоно.

Эргэлтийн хөрөнгө:

Хэмжээ Зээлийн хүү
/жилээр/
Хугацаа
Нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80 хүртэл хувийг буюу тооцооны төвд – 10 сая, салбарт – 30 сая төгрөг хүртэл  26.4%-22.8%  12 сар
хүртэл 

 

Бодит хүү: 2.07-2.37 

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй                    

Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг                    
                        
Хэрэв зээлдэгч 20 сая төгрөг-с дээш дүнтэй зээл хүссэн тохиолдолд тухайн орон нутагт 2 жил газар тариалан эрхэлсэн байх ба Төрийн банкны харилцагч байх.                        

Хөрөнгө оруулалт:

Хэмжээ Зээлийн хүү
/жилээр/
Хугацаа
Нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хүртэл хувийг буюу тооцооны төвд 5.000.000 төгрөг хүртэл салбарт 15.000.000 төгрөг хүртэл, Төв банкны зээлийн дэд хороо 30.000.000 хүртэл төгрөгийн зээлийг шийдэх  26.4%-22.8%  12 сар
хүртэл 

 

Шимтгэл:    Зээл хүсэх өргөдөл – 5,000 төгрөг                    
Зээл олголтын шимтгэл – олгосон зээлийн 1.0%

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх /захирлын иргэний үнэмлэх/,
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
 • Газар эзэмших гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийн хамт,
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, байгууллагын гэрчилгээ, дүрэм.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

Анкет татаж авах 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил эрхэлсэн туршлагатай,
 • Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсхүл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээлийг эргүүлэн төлөх бололцоотой,
 • Банкны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг,
 • Бусад банк болон ББСБ-д аливаа зээлийн өр төлбөргүй, чанаргүй зээлийн түүхгүй байх.
 • 5.0 сая төгрөг хүртэл, түүнтэй тэнцэх дүнтэй газар тариалангийн зээлд хөдлөх хөрөнгө, 5.0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй газар тариалангийн зээлийн 70%-иас багагүй дүнд үл хөдлөх хөрөнгө, үлдэх дүнд хөдлөх хөрөнгийг хосуулан барьцаална.

 

Зээлийн нөхцөл:  Тус зээлийг ОН-т олгох буюу зөвхөн Орхон, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Дархан, Ховд, Төв аймгийн салбарууд, Өмнөговь аймгийн төв, Булган, Ханхонгор, Баяндалай, Гурван тэс, Номгон, Цогт-Овоо, Цогтцэций, Хүрмэн, Ханбогд, Увс салбарын Улаангом, Баруунтуруун тооцооны төв олгоно. Булган салбарын зээлийн хороо нь харьяа тооцооны төвүүддээ эрх олгоно.

Эргэлтийн хөрөнгө:

Хэмжээ Зээлийн хүү
/жилээр/
Хугацаа
Нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80 хүртэл хувийг буюу тооцооны төвд – 10 сая, салбарт – 30 сая төгрөг хүртэл  26.4%-22.8%  12 сар
хүртэл 

 

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй                    
Өргөдлийн хураамж: 5,000 төгрөг                    
                        
Хэрэв зээлдэгч 20 сая төгрөг-с дээш дүнтэй зээл хүссэн тохиолдолд тухайн орон нутагт 2 жил газар тариалан эрхэлсэн байх ба Төрийн банкны харилцагч байх.                        

Хөрөнгө оруулалт:

Хэмжээ Зээлийн хүү
/жилээр/
Хугацаа
Нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хүртэл хувийг буюу тооцооны төвд 5.000.000 төгрөг хүртэл салбарт 15.000.000 төгрөг хүртэл, Төв банкны зээлийн дэд хороо 30.000.000 хүртэл төгрөгийн зээлийг шийдэх  26.4%-22.8%  12 сар
хүртэл 

 

Шимтгэл:    Зээл хүсэх өргөдөл – 5,000 төгрөг                    
Зээл олголтын шимтгэл – олгосон зээлийн 1.0%

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүссэн албан хүсэлт
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар
 • Компанийн дүрмийн хуулбар
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
 • Бизнес төсөл
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • Компанийн санхүүгийн тайлан
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт /эх хувь/
 • Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд

Анкет татаж авах 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зээл хүсэгчийн боловсруулсан бизнес төсөл нь МК-р хянуулж, батлагдсан байх
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, зээлийн муу түүхгүй байх
 • Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажллагаагаа явуулдаг иргэн, хуулийн этгээд байх
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube