1800-1881 en

Ахуйн хэрэглээний зээл
Цахилгаан бараа, тавилга

Та амьдралынхаа орчин нөхцлөө тохилог байдлаар бүрдүүлэхэд тань зориулагдсан ахуйн хэрэглээний зээл юм.

Барааны төрөл Зээлийн хэмжээ Хүү /жилээр/ Хугацаа Урьдчилгаа
Цахилгаан бараа, тавилга 5,0 сая төгрөг 
хүртэл 
21.6-24% 30 сар хүртэл 

Барааны үнийн 2 сая төгрөг хүртэл 0%, 2 саяас дээш 15%

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл Дараах хоёр хувилбараас зээлдэгчээр сонгуулж тогтооно: 
1. Сар бүр үндсэн зээл тэнцүү төлөх 
2. Сар бүр үндсэн зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр тэнцүү төлөх

 

Бодит хүү: 2.05-2.26

Та амьдралынхаа орчин нөхцлөө тохилог байдлаар бүрдүүлэхэд тань зориулагдсан ахуйн хэрэглээний зээл юм.

Барааны төрөл Зээлийн хэмжээ Хүү /жилээр/ Хугацаа Урьдчилгаа
Цахилгаан бараа, тавилга 5,0 сая төгрөг 
хүртэл 
21.6-24% 30 сар хүртэл 

Барааны үнийн 2 сая төгрөг хүртэл 0%, 2 саяас дээш 15%

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл Дараах хоёр хувилбараас зээлдэгчээр сонгуулж тогтооно: 
1. Сар бүр үндсэн зээл тэнцүү төлөх 
2. Сар бүр үндсэн зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр тэнцүү төлөх

 

Бодит хүү: 2.05-2.26

Та амьдралынхаа орчин нөхцлөө тохилог байдлаар бүрдүүлэхэд тань зориулагдсан ахуйн хэрэглээний зээл юм.

Барааны төрөл Зээлийн хэмжээ Хүү /жилээр/ Хугацаа Урьдчилгаа
Цахилгаан бараа, тавилга 5,0 сая төгрөг 
хүртэл 
21.6-24% 30 сар хүртэл 

Барааны үнийн 2 сая төгрөг хүртэл 0%, 2 саяас дээш 15%

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл Дараах хоёр хувилбараас зээлдэгчээр сонгуулж тогтооно: 
1. Сар бүр үндсэн зээл тэнцүү төлөх 
2. Сар бүр үндсэн зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр тэнцүү төлөх

 

Бодит хүү: 2.05-2.26

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube