1800-1881 en

Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь тогтоосон хугацаанд (сард нэг удаа, 14 хоногт 1 удаа гэсэн сонголтоор), тогтмол дүнгээр харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний давуу тал:

 • Банкны салбар, тооцооны төвүүд рүү явж үнэт цагаа үрэх шаардлагагүй
 • Цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүй
 • Бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа эрсдэлээс найдвартай хамгаалагдана
 • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно
 • Мессежээр төлбөрийн тухай мэдээлэл хүлээн авах боломжтой
 • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байх
 • Хуримтлалаа тогтмол нэмэгдүүлэх.

Дараах төрлүүдтэй байна. Үүнд:

 • Хуримтлалын шилжүүлэг. Шинээр хадгаламжийн данс нээж түүн рүү өөрийн тогтоосон хэмжээний мөнгө шилжүүлэх.
 • Тодорхой хугацаанд тогтмол дүнтэй хийх төлбөрүүд. Тухайлбал, интернэт, кабель зэрэг тогтмол дүнтэй төлбөрүүд.
 • Бусад төлбөрийн шилжүүлэг. Сар бүр, эсвэл 7 хоног бүр тогтоосон данс руу тогтмол дүнтэй шилжүүлгийг байнга хийдэг харилцагчдын хувьд Таны хүсэлтээр уг гүйлгээг хийх.

Санамж:

Хугацаатай хадгаламжийн дансны хувьд захиалгат шилжүүлэг хийх дансаар холбохгүй.

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Бүртгэлийн хураамж 0 төг
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төгрөг
Банк хооронд Шилжүүлэг хийхгүй

 

Анхаарах зүйлс:

 • Зарлагын гүйлгээ хийгдэх данс харилцах болон хугацаагүй хадгаламжийн данс байна. 

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь тогтоосон хугацаанд (сард нэг удаа, 14 хоногт 1 удаа гэсэн сонголтоор), тогтмол дүнгээр харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний давуу тал:

 • Банкны салбар, тооцооны төвүүд рүү явж үнэт цагаа үрэх шаардлагагүй
 • Цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүй
 • Бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа эрсдэлээс найдвартай хамгаалагдана
 • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно
 • Мессежээр төлбөрийн тухай мэдээлэл хүлээн авах боломжтой
 • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байх
 • Хуримтлалаа тогтмол нэмэгдүүлэх.

Дараах төрлүүдтэй байна. Үүнд:

 • Хуримтлалын шилжүүлэг. Шинээр хадгаламжийн данс нээж түүн рүү өөрийн тогтоосон хэмжээний мөнгө шилжүүлэх.
 • Тодорхой хугацаанд тогтмол дүнтэй хийх төлбөрүүд. Тухайлбал, интернэт, кабель зэрэг тогтмол дүнтэй төлбөрүүд.
 • Бусад төлбөрийн шилжүүлэг. Сар бүр, эсвэл 7 хоног бүр тогтоосон данс руу тогтмол дүнтэй шилжүүлгийг байнга хийдэг харилцагчдын хувьд Таны хүсэлтээр уг гүйлгээг хийх.

Санамж:

Хугацаатай хадгаламжийн дансны хувьд захиалгат шилжүүлэг хийх дансаар холбохгүй.

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Бүртгэлийн хураамж 0 төг
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төгрөг
Банк хооронд Шилжүүлэг хийхгүй

 

Анхаарах зүйлс:

 • Зарлагын гүйлгээ хийгдэх данс харилцах болон хугацаагүй хадгаламжийн данс байна. 

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь тогтоосон хугацаанд (сард нэг удаа, 14 хоногт 1 удаа гэсэн сонголтоор), тогтмол дүнгээр харилцагчийн сонгосон данснаас гэрээнд заасан данс руу автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний давуу тал:

 • Банкны салбар, тооцооны төвүүд рүү явж үнэт цагаа үрэх шаардлагагүй
 • Цаг хугацаа орон зайн хязгаарлалтгүй
 • Бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа эрсдэлээс найдвартай хамгаалагдана
 • Интернэтээр дамжуулан дансны хуулгаа авч болно
 • Мессежээр төлбөрийн тухай мэдээлэл хүлээн авах боломжтой
 • Тогтсон хугацаанд, тогтмол дүнтэй төлбөрийг хугацаа алдалгүй төлж байх
 • Хуримтлалаа тогтмол нэмэгдүүлэх.

Дараах төрлүүдтэй байна. Үүнд:

 • Хуримтлалын шилжүүлэг. Шинээр хадгаламжийн данс нээж түүн рүү өөрийн тогтоосон хэмжээний мөнгө шилжүүлэх.
 • Тодорхой хугацаанд тогтмол дүнтэй хийх төлбөрүүд. Тухайлбал, интернэт, кабель зэрэг тогтмол дүнтэй төлбөрүүд.
 • Бусад төлбөрийн шилжүүлэг. Сар бүр, эсвэл 7 хоног бүр тогтоосон данс руу тогтмол дүнтэй шилжүүлгийг байнга хийдэг харилцагчдын хувьд Таны хүсэлтээр уг гүйлгээг хийх.

Санамж:

Хугацаатай хадгаламжийн дансны хувьд захиалгат шилжүүлэг хийх дансаар холбохгүй.

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Бүртгэлийн хураамж 0 төг
Гүйлгээний шимтгэл Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
Хүсэлтэд өөрчлөлт оруулах 500 төгрөг
Банк хооронд Шилжүүлэг хийхгүй

 

Анхаарах зүйлс:

 • Зарлагын гүйлгээ хийгдэх данс харилцах болон хугацаагүй хадгаламжийн данс байна. 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube