1800-1881 en

Мессеж мэдээ

Харилцагчийн дансаар хийгдэх бүх төрлийн гүйлгээний мэдээллийг тухай бүр харилцагчийн гар утсанд мессежээр илгээх үйлчилгээ. Мэдээлэх гүйлгээний мөнгөн дүнгийн доод хэмжээг харилцагч сонгоно.

Мэдээний төрөл:

 • Орлогын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зарлагын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зээлийн төлбөр төлөх өдрийг мэдээлэх

Тус үйлчилгээнд хамрагдах үүрэн телефоны операторууд:

Шимтгэл хураамж:

 •  Мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд: Үнэгүй
 •  Банкнаас илгээгдэх мессежний төлбөр: 50 төгрөг /гүйлгээ хийгдсэн данснаас хасагдана/

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Цахим үйлчилгээний хүсэлтийн маягт бөглөх
Мессеж мэдээ үйлчилгээг түр зогсоох болон нээх:
 
 • Харилцагч түр хугацаагаар үйлчилгээг ашиглахгүй гэдгээ өөрийн биеэр банкны нэгж дээр ирэх.
 • Төрийн банкны лавлах дугаар 18001881-т холбогдон хүсэлт гаргах.
 • Төрийн банкны 131881 тусгай дугаар руу “off” мессеж илгээж зогсооно, “on” мессеж илгээж нээнэ.
 
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
Харилцагч иргэний цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойр байрлах салбар дээр ирж Дансны нэмэлт үйлчилгээ авах хүсэлт/гэрээг бөглөн үйлчилгээг авна.
 
 

Харилцагчийн дансаар хийгдэх бүх төрлийн гүйлгээний мэдээллийг тухай бүр харилцагчийн гар утсанд мессежээр илгээх үйлчилгээ. Мэдээлэх гүйлгээний мөнгөн дүнгийн доод хэмжээг харилцагч сонгоно.

Мэдээний төрөл:

 • Орлогын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зарлагын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зээлийн төлбөр төлөх өдрийг мэдээлэх

Тус үйлчилгээнд хамрагдах үүрэн телефоны операторууд:

Шимтгэл хураамж:

 •  Мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд: Үнэгүй
 •  Банкнаас илгээгдэх мессежний төлбөр: 50 төгрөг /гүйлгээ хийгдсэн данснаас хасагдана/

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Цахим үйлчилгээний хүсэлтийн маягт бөглөх
Мессеж мэдээ үйлчилгээг түр зогсоох болон нээх:
 
 • Харилцагч түр хугацаагаар үйлчилгээг ашиглахгүй гэдгээ өөрийн биеэр банкны нэгж дээр ирэх.
 • Төрийн банкны лавлах дугаар 18001881-т холбогдон хүсэлт гаргах.
 • Төрийн банкны 131881 тусгай дугаар руу “off” мессеж илгээж зогсооно, “on” мессеж илгээж нээнэ.
 
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
Харилцагч иргэний цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойр байрлах салбар дээр ирж Дансны нэмэлт үйлчилгээ авах хүсэлт/гэрээг бөглөн үйлчилгээг авна.
 
 

Харилцагчийн дансаар хийгдэх бүх төрлийн гүйлгээний мэдээллийг тухай бүр харилцагчийн гар утсанд мессежээр илгээх үйлчилгээ. Мэдээлэх гүйлгээний мөнгөн дүнгийн доод хэмжээг харилцагч сонгоно.

Мэдээний төрөл:

 • Орлогын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зарлагын гүйлгээг мэдээлэх
 • Зээлийн төлбөр төлөх өдрийг мэдээлэх

Тус үйлчилгээнд хамрагдах үүрэн телефоны операторууд:

Шимтгэл хураамж:

 •  Мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэхэд: Үнэгүй
 •  Банкнаас илгээгдэх мессежний төлбөр: 50 төгрөг /гүйлгээ хийгдсэн данснаас хасагдана/

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Цахим үйлчилгээний хүсэлтийн маягт бөглөх
Мессеж мэдээ үйлчилгээг түр зогсоох болон нээх:
 
 • Харилцагч түр хугацаагаар үйлчилгээг ашиглахгүй гэдгээ өөрийн биеэр банкны нэгж дээр ирэх.
 • Төрийн банкны лавлах дугаар 18001881-т холбогдон хүсэлт гаргах.
 • Төрийн банкны 131881 тусгай дугаар руу “off” мессеж илгээж зогсооно, “on” мессеж илгээж нээнэ.
 
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
Харилцагч иргэний цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойр байрлах салбар дээр ирж Дансны нэмэлт үйлчилгээ авах хүсэлт/гэрээг бөглөн үйлчилгээг авна.
 
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube