1800-1881 en

Түгээмэл асуултууд

Картаа алдсан, гээсэн тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Төрийн банкны лавлах 1800-1881 утсанд хандан хаалгуулна. Та картаа нөхөн авахдаа Төрийн банкны аль ч салбараас захиалан авч болно.
 
Картаа гэмтээсэн /хугалсан, соронзон тууз зурагдсан/ тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Хэрвээ та картаа гэмтээвэл өөрт ойрхон дурын салбар дээр очиж нөхөн авч болно.
 
Картын үлдэгдлээ хэрхэн, хаана шалгах вэ?
 
- АТМ буюу бэлэн мөнгөний машинаар
- Мобайл, Мессежбанк, ТВ банк, Мессеж мэдээ үйлчилгээгээр
- Төрийн банкны Интернэт банк, Смарт банкаар
- Төрийн банкны бүх салбаруудаар
 
Картын пин кодоо мартсан бол яах вэ?
- Та Төрийн банкны дурын салбар дээр очиж пин кодоо сэргээлгэж авах боломжтой.
 
Интернэт пин код гэж юу вэ? хэрхэн авах вэ? 
- Картаар интернэт худалдаа хийхэд баталгаажуулах код ба Интернэт пин кодыг Төрийн банкны  АТМ, салбар, Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-өөс авах боломжтой.
 
Картын нууцлалыг хэрхэн хангах вэ?
- Карт болон картын нууцлалын мэдээллүүд /картын дугаар, пин код, и-пин код, CVV код, хугацаа дуусах огноо/-ийг бусдад дамжуулахгүй байх, гуравдагч этгээдэд мэдэгдсэн болон мэдэгдсэн байж болзошгүй талаар сэжиглэсэн даруйд банкинд хандах шаардлагатай.
- Банкнаас картын хамт дугтуйд битүүмжлэн олгосон Пин кодыг цээжилж дугтуйг устгах, Пин кодоо картан дээр болон бусад зүйлс дээр бичиж тэмдэглэхгүй байх шаардлагатай.
- Картаа хүлээн авахдаа картын ар талд гарын үсгээ зурж хэвшинэ үү.
 
Ямар тохиолдолд АТМ картыг хураах вэ?
- Картын пин кодоо 3 удаа буруу оруулах, 
- Хугацаа дууссан эсвэл идэвхгүй картаар гүйлгээ хийх оролдлого хийх
- Гүйлгээ хийх явцад карт эзэмшигчийн зүгээс үйлдэл хийлгүй 10 секунд өнгөрөхөд аюулгүй байдлын  үүднээс АТМ картыг хураана.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан тохиолдолд хэрхэн авах вэ?
- Төрийн банкны карт бол харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-с тодруулсны үндсэн дээр ажлын 3-5 хоногийн дараа Төрийн банкны холбогдох салбараас авна. 
- Бусад банкны карт бол карт гаргасан банкнаасаа ажлын 3-5 хоногийн дараа авна.
 
Төрийн банкны АТМ-д мөнгөө хураалгасан бол яаж мөнгөө авах вэ?
- Харилцагчийн АТМ-д мөнгө залгиулсан мөнгөө авах хүсэлтийг үндэслэн шалгаад ажлын 3-7 хоногийн дараа картын дансанд орно.
 
Төрийн банкны картыг аль банкны АТМ-ээр уншуулах боломжтой вэ?
- Бүх банкны АТМ-ээр үйлчлүүлэх боломжтой.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан үед данснаасаа мөнгө авч болохуу?
- Картаа АТМ-д залгиулсан тохиолдолд банкны салбар, тооцооны төвөөс бичиг баримттай ирж зарлагын гүйлгээ хийлгэх боломжтой.
 
Хэрхэн яаралтай карт захиалах бэ?
- Та дурын салбар дээр очин яаралтай карт захиалж болох бөгөөд ажлын 6 цагийн дотор карт хэвлэгдэж гарна.
 
Картын маргаантай гүйлгээ гэж юу вэ? 
 
- Карт эзэмшигчийн картаараа хийгдсэн гүйлгээг үл зөвшөөрч буй бүх төрлийн гүйлгээг маргаантай гүйлгээ гэнэ.
 
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?
- Карт эзэмшигч та банкинд картын маргаантай гүйлгээний хүсэлт гаргахдаа доорх сувгуудаас өөрт тохиромжтойг сонгоно уу. Үүнд:
 
Төрийн банкны 540 гаруй салбар нэгжид хандах;
Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсаар холбогдох;
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтийг бөглөн dispute@statebank.mn и-мэйл хаягаар илгээх; 
Картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэгдэх хугацаа хэдэн хоног байдаг вэ?
- Карт  эзэмшигч та гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс тодорхой хугацааны дотор багтаан маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ гаргаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг доор харуулав.
 
№ Маргаантай гүйлгээний төрөл Хүсэлт гаргах хугацаа Шийдвэрлэх хугацаа Хүсэлтийн маягт татах
1 Төрийн банкны картаар Төрийн банкны  төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60-90 хоног 5-14 хоног
 
 
Маягт татах
 
2 Төрийн банкны картаар дотоодын бусад банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 55-90 хоног 7-14 хоног
3 Төрийн банкны картаар гадаадын банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60 хоног 45-120 хоног
Жич: Хүсэлт гаргах хугацаа нь дээрх хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу

Картаа алдсан, гээсэн тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Төрийн банкны лавлах 1800-1881 утсанд хандан хаалгуулна. Та картаа нөхөн авахдаа Төрийн банкны аль ч салбараас захиалан авч болно.
 
Картаа гэмтээсэн /хугалсан, соронзон тууз зурагдсан/ тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Хэрвээ та картаа гэмтээвэл өөрт ойрхон дурын салбар дээр очиж нөхөн авч болно.
 
Картын үлдэгдлээ хэрхэн, хаана шалгах вэ?
 
- АТМ буюу бэлэн мөнгөний машинаар
- Мобайл, Мессежбанк, ТВ банк, Мессеж мэдээ үйлчилгээгээр
- Төрийн банкны Интернэт банк, Смарт банкаар
- Төрийн банкны бүх салбаруудаар
 
Картын пин кодоо мартсан бол яах вэ?
- Та Төрийн банкны дурын салбар дээр очиж пин кодоо сэргээлгэж авах боломжтой.
 
Интернэт пин код гэж юу вэ? хэрхэн авах вэ? 
- Картаар интернэт худалдаа хийхэд баталгаажуулах код ба Интернэт пин кодыг Төрийн банкны  АТМ, салбар, Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-өөс авах боломжтой.
 
Картын нууцлалыг хэрхэн хангах вэ?
- Карт болон картын нууцлалын мэдээллүүд /картын дугаар, пин код, и-пин код, CVV код, хугацаа дуусах огноо/-ийг бусдад дамжуулахгүй байх, гуравдагч этгээдэд мэдэгдсэн болон мэдэгдсэн байж болзошгүй талаар сэжиглэсэн даруйд банкинд хандах шаардлагатай.
- Банкнаас картын хамт дугтуйд битүүмжлэн олгосон Пин кодыг цээжилж дугтуйг устгах, Пин кодоо картан дээр болон бусад зүйлс дээр бичиж тэмдэглэхгүй байх шаардлагатай.
- Картаа хүлээн авахдаа картын ар талд гарын үсгээ зурж хэвшинэ үү.
 
Ямар тохиолдолд АТМ картыг хураах вэ?
- Картын пин кодоо 3 удаа буруу оруулах, 
- Хугацаа дууссан эсвэл идэвхгүй картаар гүйлгээ хийх оролдлого хийх
- Гүйлгээ хийх явцад карт эзэмшигчийн зүгээс үйлдэл хийлгүй 10 секунд өнгөрөхөд аюулгүй байдлын  үүднээс АТМ картыг хураана.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан тохиолдолд хэрхэн авах вэ?
- Төрийн банкны карт бол харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-с тодруулсны үндсэн дээр ажлын 3-5 хоногийн дараа Төрийн банкны холбогдох салбараас авна. 
- Бусад банкны карт бол карт гаргасан банкнаасаа ажлын 3-5 хоногийн дараа авна.
 
Төрийн банкны АТМ-д мөнгөө хураалгасан бол яаж мөнгөө авах вэ?
- Харилцагчийн АТМ-д мөнгө залгиулсан мөнгөө авах хүсэлтийг үндэслэн шалгаад ажлын 3-7 хоногийн дараа картын дансанд орно.
 
Төрийн банкны картыг аль банкны АТМ-ээр уншуулах боломжтой вэ?
- Бүх банкны АТМ-ээр үйлчлүүлэх боломжтой.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан үед данснаасаа мөнгө авч болохуу?
- Картаа АТМ-д залгиулсан тохиолдолд банкны салбар, тооцооны төвөөс бичиг баримттай ирж зарлагын гүйлгээ хийлгэх боломжтой.
 
Хэрхэн яаралтай карт захиалах бэ?
- Та дурын салбар дээр очин яаралтай карт захиалж болох бөгөөд ажлын 6 цагийн дотор карт хэвлэгдэж гарна.
 
Картын маргаантай гүйлгээ гэж юу вэ? 
 
- Карт эзэмшигчийн картаараа хийгдсэн гүйлгээг үл зөвшөөрч буй бүх төрлийн гүйлгээг маргаантай гүйлгээ гэнэ.
 
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?
- Карт эзэмшигч та банкинд картын маргаантай гүйлгээний хүсэлт гаргахдаа доорх сувгуудаас өөрт тохиромжтойг сонгоно уу. Үүнд:
 
Төрийн банкны 540 гаруй салбар нэгжид хандах;
Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсаар холбогдох;
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтийг бөглөн dispute@statebank.mn и-мэйл хаягаар илгээх; 
Картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэгдэх хугацаа хэдэн хоног байдаг вэ?
- Карт  эзэмшигч та гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс тодорхой хугацааны дотор багтаан маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ гаргаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг доор харуулав.
 
№ Маргаантай гүйлгээний төрөл Хүсэлт гаргах хугацаа Шийдвэрлэх хугацаа Хүсэлтийн маягт татах
1 Төрийн банкны картаар Төрийн банкны  төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60-90 хоног 5-14 хоног
 
 
Маягт татах
 
2 Төрийн банкны картаар дотоодын бусад банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 55-90 хоног 7-14 хоног
3 Төрийн банкны картаар гадаадын банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60 хоног 45-120 хоног
Жич: Хүсэлт гаргах хугацаа нь дээрх хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу
Картаа алдсан, гээсэн тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Төрийн банкны лавлах 1800-1881 утсанд хандан хаалгуулна. Та картаа нөхөн авахдаа Төрийн банкны аль ч салбараас захиалан авч болно.
 
Картаа гэмтээсэн /хугалсан, соронзон тууз зурагдсан/ тохиолдолд хэрхэх вэ?
- Хэрвээ та картаа гэмтээвэл өөрт ойрхон дурын салбар дээр очиж нөхөн авч болно.
 
Картын үлдэгдлээ хэрхэн, хаана шалгах вэ?
 
- АТМ буюу бэлэн мөнгөний машинаар
- Мобайл, Мессежбанк, ТВ банк, Мессеж мэдээ үйлчилгээгээр
- Төрийн банкны Интернэт банк, Смарт банкаар
- Төрийн банкны бүх салбаруудаар
 
Картын пин кодоо мартсан бол яах вэ?
- Та Төрийн банкны дурын салбар дээр очиж пин кодоо сэргээлгэж авах боломжтой.
 
Интернэт пин код гэж юу вэ? хэрхэн авах вэ? 
- Картаар интернэт худалдаа хийхэд баталгаажуулах код ба Интернэт пин кодыг Төрийн банкны  АТМ, салбар, Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-өөс авах боломжтой.
 
Картын нууцлалыг хэрхэн хангах вэ?
- Карт болон картын нууцлалын мэдээллүүд /картын дугаар, пин код, и-пин код, CVV код, хугацаа дуусах огноо/-ийг бусдад дамжуулахгүй байх, гуравдагч этгээдэд мэдэгдсэн болон мэдэгдсэн байж болзошгүй талаар сэжиглэсэн даруйд банкинд хандах шаардлагатай.
- Банкнаас картын хамт дугтуйд битүүмжлэн олгосон Пин кодыг цээжилж дугтуйг устгах, Пин кодоо картан дээр болон бусад зүйлс дээр бичиж тэмдэглэхгүй байх шаардлагатай.
- Картаа хүлээн авахдаа картын ар талд гарын үсгээ зурж хэвшинэ үү.
 
Ямар тохиолдолд АТМ картыг хураах вэ?
- Картын пин кодоо 3 удаа буруу оруулах, 
- Хугацаа дууссан эсвэл идэвхгүй картаар гүйлгээ хийх оролдлого хийх
- Гүйлгээ хийх явцад карт эзэмшигчийн зүгээс үйлдэл хийлгүй 10 секунд өнгөрөхөд аюулгүй байдлын  үүднээс АТМ картыг хураана.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан тохиолдолд хэрхэн авах вэ?
- Төрийн банкны карт бол харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-с тодруулсны үндсэн дээр ажлын 3-5 хоногийн дараа Төрийн банкны холбогдох салбараас авна. 
- Бусад банкны карт бол карт гаргасан банкнаасаа ажлын 3-5 хоногийн дараа авна.
 
Төрийн банкны АТМ-д мөнгөө хураалгасан бол яаж мөнгөө авах вэ?
- Харилцагчийн АТМ-д мөнгө залгиулсан мөнгөө авах хүсэлтийг үндэслэн шалгаад ажлын 3-7 хоногийн дараа картын дансанд орно.
 
Төрийн банкны картыг аль банкны АТМ-ээр уншуулах боломжтой вэ?
- Бүх банкны АТМ-ээр үйлчлүүлэх боломжтой.
 
Картаа АТМ-д хураалгасан үед данснаасаа мөнгө авч болохуу?
- Картаа АТМ-д залгиулсан тохиолдолд банкны салбар, тооцооны төвөөс бичиг баримттай ирж зарлагын гүйлгээ хийлгэх боломжтой.
 
Хэрхэн яаралтай карт захиалах бэ?
- Та дурын салбар дээр очин яаралтай карт захиалж болох бөгөөд ажлын 6 цагийн дотор карт хэвлэгдэж гарна.
 
Картын маргаантай гүйлгээ гэж юу вэ? 
 
- Карт эзэмшигчийн картаараа хийгдсэн гүйлгээг үл зөвшөөрч буй бүх төрлийн гүйлгээг маргаантай гүйлгээ гэнэ.
 
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?
- Карт эзэмшигч та банкинд картын маргаантай гүйлгээний хүсэлт гаргахдаа доорх сувгуудаас өөрт тохиромжтойг сонгоно уу. Үүнд:
 
Төрийн банкны 540 гаруй салбар нэгжид хандах;
Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсаар холбогдох;
Маргаантай гүйлгээний хүсэлтийг бөглөн dispute@statebank.mn и-мэйл хаягаар илгээх; 
Картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэгдэх хугацаа хэдэн хоног байдаг вэ?
- Карт  эзэмшигч та гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс тодорхой хугацааны дотор багтаан маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ гаргаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг доор харуулав.
 
№ Маргаантай гүйлгээний төрөл Хүсэлт гаргах хугацаа Шийдвэрлэх хугацаа Хүсэлтийн маягт татах
1 Төрийн банкны картаар Төрийн банкны  төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60-90 хоног 5-14 хоног
 
 
Маягт татах
 
2 Төрийн банкны картаар дотоодын бусад банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 55-90 хоног 7-14 хоног
3 Төрийн банкны картаар гадаадын банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60 хоног 45-120 хоног
Жич: Хүсэлт гаргах хугацаа нь дээрх хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube