1800-1881 mn

Харилцагчийн мэдээллийн төв

 

Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төв нь Харилцагч Танд энгийн утасны тарифтай тусгай дугаар 1800-1881, цахим хуудасны онлайн туслах болон шуудан (contact@statebank.mn)-аар дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээ, мэдээллийг 24/7 цагаар тасралтгүй өгнө.

 • Бүх төрлийн харилцах, хугацаатай, хугацаагүй хадгаламжийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл
 • Зээлийн бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
 • Бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шимтгэл, хураамж
 • Гадаад гуйвуулгын ерөнхий мэдээлэл
 • Гадаад валютын ханшийн мэдээ
 • Карт, картыг ашиглах заавар
 • Гялс банк үйлчилгээ, үйлчилгээ ашиглах заавар
 • Бэлэн мөнгөний машин /АТМ/-ны байршил, цагийн хуваарь
 • Бэлэн мөнгөний машинд залгиулсан карт
 • Салбар нэгжийн байршил, цагийн хуваарь, суурин утасны дугаар
 • Банкны төвийн газар хэлтэс, алба, төвийн суурин утасны дотуур дугаар
 • Орон сууцны төлбөрийн мэдээлэл
 • Банкнаас зарласан урамшуулал, болзолт аяны мэдээ
 • Бусад мэдээлэл /шинээр гарсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ/ 

Мөн Харилцагч Таны банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаарх санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авна.

 

For further information, please contact us at:
Customer information center: 1800-1881
Email address: contact@statebank.mn
Fax: 330595
 mn
?
Loan calculator Savings calculator Exchange rate Халамжийн мэдээ Online support Санал хүсэлт Location Twitter Facebook Youtube