1800-1881 mn

Herders’ current account

Малчин иргэдэд төрөөс олгож байгаа урамшууллын мөнгийг дамжуулан олгох зорилготой, малчин иргэдэд зориулсан, банкны бүх төрлийн төлбөр тооцоонд ашиглах боломжтой төгрөгийн харилцах данс. Данс нээхдээ Малчин үнэмлэхийг үндэслэнэ.

АНГИЛАЛ Доод үлдэгдэл Жилийн хүү Хүү олгох
Малчин харилцах 0 0% Сарын эцэст үндсэн дансанд

Малчин иргэдэд төрөөс олгож байгаа урамшууллын мөнгийг дамжуулан олгох зорилготой, малчин иргэдэд зориулсан, банкны бүх төрлийн төлбөр тооцоонд ашиглах боломжтой төгрөгийн харилцах данс. Данс нээхдээ Малчин үнэмлэхийг үндэслэнэ.

АНГИЛАЛ Доод үлдэгдэл Жилийн хүү Хүү олгох
Малчин харилцах 0 0% Сарын эцэст үндсэн дансанд
For further information, please contact us at:
Customer information center: 1800-1881
Email address: contact@statebank.mn
Fax: 330595


 mn
?
Loan calculator Savings calculator Exchange rate Халамжийн мэдээ Online support Санал хүсэлт Location Twitter Facebook Youtube