Комплаенс

Комплаенс
1 КОМПЛАЕНС
“Төрийн банк” ХХК нь банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий бизнесийн байгууллага болохын хувьд дотоод, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын банкны системд баримталж буй чиг хандлагыг судлан банкны бүхий л хүрээг хамрах “комплаенс”-ийн хяналтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авсан.
Үргэлжлүүлэх
2 МӨНГӨ УГААХ ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Төрийн банк нь үйл ажиллагаагаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс ангид байлгах зорилгоор Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хорооноос гаргасан зөвлөмж, Монгол Улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хууль болон Монголбанкнаас батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Үргэлжлүүлэх
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК