КОНТАКТ МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА

Илгээх улс Илгээх валют Шимтгэлийн хэмжээ
 125.00 USD/EUR хүртэл  125.01 USD/EUR-с дээш
1 AZERBAIJAN EUR

 

 

 

5 USD/EUR

 

 

 

3.0%

2 BELARUS USD/EUR
3 GEORGIA USD/EUR
4 KAZAKHSTAN USD/EUR
5 KYRGYZSTAN USD/EUR
6 LATVIA USD/EUR
7 MOLDOVA USD/EUR
8 RUSSIA USD/EUR
9 SWEDEN USD/EUR
10 TAJIKSTAN USD/EUR
11 UKRAINE USD/EUR
12 UZBEKISTAN USD/EUR

 

Илгээх улс Илгээх валют Шимтгэлийн хэмжээ
 150,00 USD/EUR хүртэл  150,01 USD/EUR-с дээш
13 Armenia USD/EUR

 

 

 

 

 

 

 

10 USD/EUR 

 

 

 

 

 

 

 

3.50%

14 IRELAND USD/EUR
15 Antigua & Barbuda USD
16 Argentina USD
17 BARBADOS USD
18 BENIN EUR
19 BRAZIL USD
20 BURUNDI EUR
21 CABO VERDE EUR
22 CAMEROON EUR
23 CHAD EUR
24 CHILE USD
25 COLOMBIA USD
26 COMOROS ISLANDS EUR
27 CONGO DR USD
28 COOK ISLANDS USD
29 COSTA RICA USD
30 DJBOUTI EUR
31 DOMINICAN REPUBLIC USD
32 ECUADOR USD
33 EL SALVADOR USD
34 EPHIOPIA EUR
35 GHANA USD
36 GUATEMALA USD
37 GUINEA EUR
38 GUYANA USD
39 HAITI USD
40 HONDURAS USD
41 JAMAICA USD
42 KENYA USD
43 LAOS USD
44 LEBANON USD
45 MALI EUR
46 MAURITANIA EUR
47 MEXICO USD
48 NICARAGUA USD
49 NIGER EUR
50 NIGERIA USD
51 PARAGUAY USD
52 PERU USD
53 PUERTO RICO USD
54 RWANDA EUR
55 SAMOA USD
56 SENEGAL EUR
57 SIERRA LEONE EUR
58 TANZANIA USD
59 TOGO EUR
60 TONGA USD
61 TRINIDAD TOBAGO USD
62 TUNISIA USD
63 UGANDA USD
64 URUGUAY USD
65 VENEZUELA USD
66 ZAMBIA USD
67 BURKINA FASO EUR

               

Илгээх улс Илгээх валют Шимтгэлийн хэмжээ
68 YEMEN USD

 

 

 

 

 

 

 

15 ам.доллар

69 SUDAN USD
70 THAILAND USD
71 VANUATU USD
72 QATAR USD
73 SAUDI ARABIA USD
74 SEYCHELAS USD
75 SOUTH AFRICA USD
76 MOROCCO USD
77 OMAN USD
78 PAKISTAN USD
79 PALAU USD
80 PALESTINE USD
81 GABON USD
82 GAMBIA USD
83 BOTSWANA USD
84 BRUNEI USD
85 BAHRAIN USD
86 EPHIOPIA USD
87 FIJI USD/EUR

 

 Илгээх улс Илгээх валют Шилжүүлэгийн дүн Шимтгэлийн хэмжээ
88 AUSTRALIA

 

USD

150.00 USD хүртэл 10
89 NEW ZELAND
90 SHRILANKA  150.01 USD-с дээш 4.5%
91 USA
92 ALBANIA

 

EUR

150,00  EUR хүртэл 10
93 POLAND
150,01 EUR-с дээш 4.5%
94 SERBIA (KOSOVO)
95 BOSNIA AND HERZEGOVINA 150,00  EUR хүртэл 10
150,01 EUR-с дээш 3.50%
96 BELGIUM

 

USD/EUR

 

150,00 USD/EUR хүртэл

 

10

97 ESTONIA
98 LITHUANIA
99 LATVIA

 

150,01 USD/EUR-с дээш

 

3.50%

100 NETHERLANDS
101 SPAIN
102 UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM (CASH PAYOUT IN GBP ) USD/EUR Илгээсэн гүйлгээг GBP-аар хүлээж авах бол 3.50%
103 CUBA USD  200,00 USD хүртэл 2%+20USD
200,01 USD-с дээш  2.5%+20USD
104 CZECH REPUBLIC USD/EUR  200,00 USD/EUR хүртэл 10
105 DENMARK USD/EUR
200,01 USD/EUR-с дээш 3.50%
106 MONTENEGRO USD/EUR
107 GREECE USD/EUR  200,00 USD/EUR хүртэл 2%+5 USD/EUR
200,01 USD/EUR-с дээш 3.50%
108 FRANCE EUR 200,00 EUR хүртэл 10
109 GERMANY EUR 200,01 EUR-с дээш 3.50%
110 PORTUGAL EUR 200,00 EUR хүртэл 10

111

ROMANIA

EUR

200,01 EUR-с дээш

1.0%+10EUR

112

SERBIA

EUR

200,00 EUR хүртэл

10

113

SWEDEN

EUR

200,01 EUR-с дээш

4.5%

114

SURINAME

EUR

115

VIETNAM

 

USD

 200,00 USD хүртэл

10

200,01 USD-с дээш

3.5%

116

CANADA

 

USD

 300,00 USD хүртэл

10

300,01 USD-с дээш

3.5%

117

ISRAEL

 

USD/EUR

 300,00 USD/EUR хүртэл

3.50%

300,01 USD/EUR-с дээш

3.50%

118

ITALY

USD/EUR

300,00 USD/EUR хүртэл

10

119

SWITZERLAND

USD/EUR

300,01 USD/EUR-с дээш

3.5%

120

BANGLADESH

USD

 500,00 USD хүртэл

15

121

EGYPT

USD

500,01 USD-с дээш

1.0% + 10USD

122

INDIA

 

USD/EUR

 500,00 USD/EUR хүртэл

15

500,01 USD/EUR-с дээш

1.0% + 10USD

123

HONG KONG

USD

 

 

 

 

Дүн харгалзахгүй

 

 

 

 

25

124

MALAYSIA

USD

125

PAKISTAN

USD

126

INDONESIA (PAYOUT IN USD)

USD

INDONESIA (PAYOUT IN IDT)

USD

127

UNITED ARAB EMIRATES

USD

128

CHINA (CASH PAYOUT AND BANK DEPOSIT)

USD

Илгээсэн гүйлгээг дансанд хүлээж авах бол

129

PHILIPPINES (CASH PAYOUT IN USD/EUR)

USD/EUR

Илгээсэн гүйлгээг USD/EUR-аар хүлээж авах бол

PHILIPPINES (CASH PAYOUT  IN PHP)

USD

Илгээсэн гүйлгээг PHP-аар хүлээж авах бол

130

NEPAL

USD

 

Дүн харгалзахгүй

20

EUR

18

131

TURKEY (CASH PAYOUT IN TRY)

USD

Илгээсэн гүйлгээг TRY-аар хүлээж авах бол

0.5%+10 USD

TURKEY( CASH PAYOUT IN USD/EUR)

USD

 

Илгээсэн гүйлгээг USD/EUR-аар хүлээж авах бол

 1.0% + 10USD

EUR

 1.0 %+ 10EUR

132

BULGARIA

EUR

 

 

Дүн харгалзахгүй

1.0 %+ 10EUR

133

NORTHERN CYPRUS

USD

1.0% + 10USD

EUR

1.0 %+ 10EUR

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК