КОНТАКТ МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА

Контакт мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл

 

Рублийн гүйлгээ
Илгээх улс Илгээх валют Шилжүүлэгийн дүн Шимтгэлийн хэмжээ
Орос RUB  50,000.00 хүртэл 3.00%
50,000.01 150,000.00 0.8%+1500 RUB
150,000.01 350,000.00 0.8%+2000 RUB
350,000.01 600,000.00 0.8%+2500 RUB

 

Контакт мөнгөн гуйвуулгын бусад нөхцөл

 

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Гүйлгээний мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах 3,000 төгрөг
Илгээсэн гүйлгээг буцаах Гүйлгээний төлөгдсөн шимтгэл буцаагдахгүй

Гадаадаас ирсэн Контакт гуйвуулгыг олгоход бэлэн валютын шимтгэл авахгүй.

Kонтакт мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг ашиглан шилжүүлэх нэг өдрийн гүйлгээний дээд хэмжээ 10,000.00 (Арван мянга) ам.доллар, 10,000.00 (Арван мянга) евро, 600,000.00 (Зургаан зуун мянга) рублээс хэтрэхгүй байх бөгөөд гүйлгээ зөвхөн бүхэл дүнгээр хийгдэнэ.

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2022 Төрийн банк ХХК